Hänsyn till friluftsliv

Friluftsliv och rekreation är en del av det vi brukar kalla skogens sociala värden. Men sociala värden är mycket mer.
Bild: Lars Johansson/Skogenbild

Sociala värden - upplevelsevärden

Det finns många definitioner av sociala värden, precis som det finns många sätt att beskriva friluftsliv och rekreation. En definition från Skogsstyrelsen är att ”Skogens sociala värden är de värden som skapas av upplevelser av skogen”.

De sociala värdena har betydelse för:

  • Hälsa, välbefinnande och en god livsmiljö
  • Fritidsupplevelser, friluftsliv och turism
  • Upplevelsevärden eller sociala naturkvaliteter
  • Estetiska värden
  • Pedagogik och kunskap om skog och miljö
  • Lek, samvaro och sociala relationer
  • Intellektuell och andlig inspiration
  • Identitet och kulturarv

I det här kapitlet kommer vi att fokusera på friluftsliv och upplevelsevärden. Men sköter vi skogen med människans upplevelser i fokus kommer vi att vinna alla punkterna ovan. Röjer vi fram och skyltar upp ett kulturarv bidrar vi till både till identitet, kunskap, turism och upplevelsevärden. Om vi formar skogen så den blir estetiskt tilltalande kan fler lockas till att söka sig dit för lek, motion eller andlig inspiration, samtidigt som skogen blir vacker att titta på även från tåg- eller bilfönstret.

Friluftsliv och rekreation

Rekreation, från latinska recreare (återskapa) definieras av Nationalencyklopedin som ”återhämtande av krafter genom vistelse i avkopplande miljö”. Friluftsliv definieras av bland annat Naturvårdsverket som ”vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.

Vad som faktiskt är friluftsliv ligger i betraktarens öga. Ett forskningsprogram frågade vad människor lade i begreppet. En del tycker att det är friluftsliv att spela golf, köra snöskoter eller gå i en park i staden. De allra flesta kopplar dock friluftsliv till vistelse i skog och mark. ”Friluftslivets kärna” kunde därför definieras som ”icke motoriserade fritidsaktiviteter i relativt naturpräglade landskap.”

Vad-är-friluftsliv-diagram_1200x675px.jpg

Friluftsliv eller inte? Enkätsvar från forskningsprojektet Friluftsliv i förändring (Fredman m.fl. 2014, Carlssons bokförlag).

Många andra sociala värden

Sociala värden brukar också förknippas med social hållbarhet – sunda arbetsvillkor, urfolks rättigheter med mera. Social hållbarhet är en av grundpelarna i certifieringssystemet FSC, och det vägs också in i certifieringen med PEFC.

Bland skogens sociala värden kan också räknas in produkter som bär och svamp, jaktbart vilt, nischprodukter som fetved, björksav och sprängticka, och fisk. Skogens roll för återhämtning används också för rehabilitering av stressdiagnostiserade människor. Det är också ett socialt värde.

Härlighetsvärden

Ibland används begreppet Härlighetsvärden för att sammanfatta de värden som normalt inte går att omsätta i pengar. Det kan vara fiske, svamp- och bärplockning eller bara känslan av att äga skog. Det är värden som är betydelsefulla för den som äger skogen eller vistas i den, och de kan förstås också påverka priset på skogsfastigheten.

Non-timber products

I internationell litteratur används ofta ”non-timber products” som en term för alla de produkter som inte är traditionellt virke. Det kan vara svamp, bär, nötter, bark, brännved och mycket annat som lokalt kan ha stor betydelse för människors traditioner och även försörjning. Det finns ingen självklar svensk term, men hit kan vi räkna många produkter som julgranar, uppfödning av vilt, bär- och svampskörd, björknäver och mycket annat.

 

Hänsyn till friluftsliv är finansierat av Europeiska jordbruksfonden.

 

Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)