Kulturspår i olika landskap

Öländska fornborgar, blästerugnar i Bergslagen eller bengömmor i Lapplandsskogarna. Hela den svenska skogen är full av minnen från äldre tider. Här gör vi en resa från söder mot norr.
Varggrop i Södra Sandsjö, Småland
Bild: Jorch, Wikipedia Commons

Sveriges skogar rymmer många mer eller mindre dolda kulturskatter. Flera av dessa är också unika för olika landsdelar. Här ger vi exempel på vad några områden kan bjuda på. Använd gärna sammanställningen som en lärobok om olika lämningstyper. Där finns beskrivningar och de fina bilderna av Martin Holmer.

Innehållet är hämtat från en tidigare serie faktablad från Skogsstyrelsen - Kulturmiljöer i skogen. Faktabladen har numera utgått ur myndighetens sortiment.

Du hittar beskrivningar för dessa områden:

Senast korrigerad: 2016-11-05
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)