Söka lagfart

När du skaffar en skogsfastighet måste du ansöka om och betala för lagfart. Lagfarten är ett bevis på att det är du som äger fastigheten.
Bild: Stefan Örtenblad/Skogenbild

Sök inom tre månader

Enligt Jordabalken måste du söka lagfart då du blivit ny ägare av en fastighet. Du har tre månader på dig att söka lagfart efter utfört köp. I det fall förvärvstillstånd krävs räcker det om du söker lagfart inom tre månader från det att förvärvet fullbordades. Om du inte söker lagfart i tid kan du bli skyldig till böter.

Var söker jag lagfart?

Du ansöker om lagfart hos Lantmäteriet. Kostnaden för detta kallas för stämpelskatt och består av 1,5 procent av priset på fastigheten samt en expeditionsavgift på 825 kronor. Skulle fastighetens pris understiga taxeringsvärdet räknas stämpelskatten utifrån taxeringsvärdet.

Ingen stämpelskatt vid arv eller gåva

Stämpelskatt behöver inte betalas om du tagit över fastigheten genom arv eller gåva. Däremot behöver du betala den fasta expeditionsavgiften.

Vad ska ansökan innehålla?

En ansökan om lagfart ska innehålla köpehandlingen i original, vilket antingen kan vara köpekontraktet eller köpebrevet. I ansökan ska det även finnas en fullständig fastighetsbeteckning med kommun, traktnamn samt nummer. Om du fått fastigheten som en gåva ska ansökan innehålla gåvohandlingen i original. En ansökan om lagfart behandlas normalt omedelbart när den kommer in till Lantmäteriet, förutsatt att det är vanlig vardag.

Krav för lagfart

När du skickat in ansökan om lagfart prövar Lantmäteriet om de formella förutsättningarna för att få lagfart är uppfylla. Ibland krävs till exempel förvärvstillstånd.

Senast korrigerad: 2024-01-08
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)