Köpa skog

Själva budprocessen på en skogsfastighet kan variera en del. Här får du reda på hur förfarandet oftast brukar gå till.
Bild: Mattias Westerberg/Skogenbild

Skriftligt anbud

Vid försäljning av en skogsfastighet är det oftast en fastighetsmäklare som sköter affären. Vanligtvis sätts ett datum då alla intressenter ska ha lagt ett skriftligt anbud. Därefter får de budgivare som lagt de högsta buden i många fall fortsätta budgivningen per telefon eller mail tills en köpare är utsedd.

Välj strategi

Inför budgivningen är det viktigt att du har en väl genomtänkt strategi. Till exempel behöver du fundera igenom hur högt pris du kan tänka dig att betala för fastigheten. Se till att hålla fast vid din strategi genom hela budgivningen, så att du inte i stundens iver råkar lägga ett betydligt högre bud än du tänkt dig.

Säljaren bestämmer

Viktigt att veta är också att säljaren själv bestämmer vem hon eller han vill sälja till. Det innebär att även om du lägger det högsta budet blir det inte automatiskt så att du får köpa fastigheten. Självklart vill de flesta säljare få bra betalt, men ofta ligger fler faktorer med i deras beslut. Det kan handla om personliga orsaker, som till exempel att man inte vill sälja till en viss person eller att man vill att köparen finns i trakten eller har för avsikt att flytta dit. Det vara bra att förklara för säljaren vilka dina avsikter är med fastigheten. Det kan öka dina chanser att få köpa den.

Många ”drömfastigheter”

Försök att inte bryta ihop om du inte vinner budgivningen. Även om det kan kännas som att du missat en riktig drömfastighet, så kommer det att dyka upp liknande prospekt i framtiden. Det är bara att fortsätta leta.

 

Senast korrigerad: 2023-09-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)