Generationsskifte – att tänka på

Inför ett generationsskifte finns en hel del att tänka på. Börja planera i god tid, så ökar chanserna att lyckas.
Vad innebär generationsväxling? Fastighetsmäklaren förklarar.

Ta hjälp

Att genomföra ett ägarskifte är komplicerat och många faktorer spelar in. Ta hjälp av en expert för att reda ut alla frågor. Det är stora värden det handlar om och om man gör fel kan det bli dyrt.

Börja i tid

Att prata med barn och barnbarn om ett generationsskifte kan kännas svårt. Det blir som en bekräftelse på det ofrånkomliga att vi en dag ska lämna jordelivet. Men försök att inte se på samtalet på det sättet. Börja istället diskutera frågan mer ur ett allmänt perspektiv, utan givna slutsatser. Det viktiga är att ni gör det i god tid innan skogen ska överlåtas, så att ni hinner gå igenom alla detaljer i lugn och ro.

När är rätt tid?

Varje fastighet och familj är unik. Därför går det inte att säga någon viss tid när generationsskiftet ska ske. Det handlar mer om att både den som lämnar över och den som ska ta emot är redo. Inför överlåtelsen kan både utbildning och mental förberedelse krävas.

Låt alla vara delaktiga

Inte bara överlåtare och övertagare berörs av ett generationsskifte. Eventuella syskon till övertagaren och familjer påverkas också. Låt alla vara med och säga sitt. Vad ska ni ha för mål med er skog i framtiden? Ju tydligare ni är, desto mindre risk för tjafs och bråk i efterhand. Men glöm inte bort att det är du som ägare som i slutändan bestämmer. Det är ditt livsverk och du ska välja den eller dem som du känner är mest lämpade för att ta över din skog.

Se över din egen situation

Innan skogen överlåts bör du fundera kring din egen framtida situation. Hur mycket pengar kommer du att behöva när du inte har skogen att luta dig mot? Sådant kapital kan du få genom till exempel avverkning eller ersättning. Och om du är bosatt på fastigheten, hur är tanken efter överlåtelsen? Ska du bo kvar, hyra, köpa eller bygga nytt?

Köp eller gåva?

Nästa svåra fråga är om du ska sälja eller ge bort skogen? Gåva är det vanligaste alternativet, men behöver inte alltid vara bäst. Definitionen på en gåva är att priset är mindre än taxeringsvärdet. Den stora fördelen vid gåva är att den nya ägaren inte behöver lägga ut lika mycket pengar som vid ett köp. Även du som överlåter skogen har fördelar. Dels slipper du betala kapitalvinstskatt på en eventuell värdeökning, dels kan du skriva in villkor i gåvobrevet.

Men det finns också nackdelar. I och med att gåvotagaren övertar det gamla anskaffningsvärdet från givaren kan den nya ägaren få betala den kapitalvinstskatt som den gamla ägaren slapp när gården ska säljas i framtiden. En annan nackdel är att det exempelis inte uppstår några nya möjligheter till skogsavdrag. Skogsavdrag innebär att du under vissa förutsättningar kan skjuta på skatten för de intäkter du får vid avverkning.

I vissa fall kan det vara möjligt att kombinera köp och gåva. Då kan man ta till vara på fördelarna med de båda överlåtelsesätten.

Flera nya ägare

Om fler än en vill ta över skogen kan ett samägande vara aktuellt. En sådan ägarform fungerar ofta väldigt bra. Men den kan också innebära svårigheter om ägarna har olika målbilder, ambitionsnivåer och ekonomiska förutsättningar. Inför ett samägande är det därför viktigt att tänka igenom hur delägarna ska komma vidare och ta beslut i frågor där de egentligen vill olika saker.

Kompensera syskon

Om du har två eller flera barn och inte alla ska eller vill ta över skogen kan det vara aktuellt att kompensera syskonen på något sätt. Det görs ofta med pengar eller annan egendom. Viktigt att tänka på här är att kompensationen inte motsvarar marknadsvärdet delat på syskonens antal, utan den peng som blir kvar när man räknat av alla befintliga lån, framtida skatter och eventuella pengar som föräldrarna behöver för sitt fortsatta leverne.  

Om ingen vill ta över

Det händer att ingen av barnen vill eller har ekonomiska möjligheter att ta över skogen. Då brukar ett bra alternativ vara att sälja fastigheten på den öppna marknaden. På så sätt kan du se till att din skog får en ny ägare som har möjlighet att förvalta fastigheten så som den kräver.

Skogenbild_generationer_Mattias_Westerberg_dig3926_1200x675px.jpg

Ny generation skogsägare? Foto: Mattias Westerberg/Skogenbild.

Senast korrigerad: 2023-09-15
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)