Dödsbo – så funkar det

När en skogsägare dör övergår skogen till ett dödsbo. För att undvika en onödig skattesmäll kan det vara läge att vänta med arvskiftet och istället driva vidare dödsboet en tid.
Bild: Mattias Westerberg/Skogenbild

Hur gör jag?

När en nära anhörig avlider är det en mängd saker att ta tag i. Samtidigt har du också en stor sorg att bearbeta. Att i detta skede sätta sig in i hur ett arv av skogen ska gå till kan lätt kännas övermäktigt. Ett tips som du kommer ganska långt med är att inte fatta några förhastade beslut. Var heller inte rädd att ta hjälp av någon som vet vad som gäller, så minskar risken för oönskade skattekonsekvenser.

Vad är ett dödsbo?

När en person avlider uppstår automatiskt ett så kallat dödsbo. Det är en juridisk person och omfattar den avlidnes tillgångar och skulder. För dödsbon gäller särskilda beskattningsregler, vilket gör att det ofta kan finnas anledning att inte upplösa dödsboet direkt. Ett exempel är om den avlidne skogsägarens verksamhet har ett underskott. Så snart arvskiftet sker upphör möjligheterna för dödsboet att få skogsinkomster och dödsboets underskott kan då oftast inte användas på ett skattemässigt bra sätt. Drivs däremot dödsboet vidare skattas det självständigt även framåt.   

Hur fungerar ett dödsbo?

Ett dödsbo kan ha en eller flera dödsbodelägare. Delägarna är den avlidnes legala arvingar och eventuella arvingar som skrivits in i testamentet. Inom tre månader efter dödsfallet ska en bouppteckning för dödsboet upprättas och skickas in till Skatteverket. 

Bouppteckningen är en lista över de tillgångar och skulder som den avlidne hade på dödsdagen. Finns endast en delägare upphör dödsboet per automatik vid bouppteckningens registrering. Om delägarna däremot är två eller flera förvaltar de dödsboet tillsammans fram tills att det upplöses genom ett så kallad arvskifte. Det innebär att dödsbodelägarna fördelar egendomen mellan sig. Hur tillgångarna fördelas ska framgå av ett skriftligt avtal som undertecknas av samtliga delägare.

Vad säger lagen?

Ett dödsbo som innehåller skog får ha kvar fastigheten i högst fyra år efter dödsfallet. Därefter behöver dödsboet hantera fastigheten antingen via ett arvskifte eller försäljning. I Ärvdabalken, 18 kap, 7 § hittar du lagtexten om vad som gäller för skogs- och lantbruksfastigheter.

Senast korrigerad: 2024-04-10
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

2023-05-05

Min äldsta bror säger att han ska ta hand om det. Inget händer och över 2 år sedan pappa gick bort. Kan jag göra något?

Svar från Skogskunskap · 2023-05-10

Hej!
Det var tråkigt att höra. Vårt tips är att du och din bror bokar ett möte med någon som är kunnig på både skog och arvsskifte så kan ni prata igenom och försöka komma vidare i er situation. Lycka till!