SENASTE KOMMENTARER
Vändplaner och vändplatser

Bra input. Vi har lagt till en länk till Biometrias publikation (sidan 16-17) där du hittar alla mått för vändfickor.

Vändplaner och vändplatser
längd på vändfickan ?
Vändplaner och vändplatser

Det har du rätt i. Vi har ändrat till 5,5 m i illustrationen nu. Tack för tips! 

Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)

Hej Gro, Tack för intressant tips. Jag känner inte till några sådana försök i Sverige men det kanske dyker upp på sikt eftersom forskningen om douglasgran pågår för fullt. / Skogskunskap

Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)
Hej! Finns det några Svenska försök på at odla Douglas på större avstånd, som man ser det i Frankrike? Det ska tydligen främja stabiliteten även i ungdommen och ge ett fint resultat.
Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)

Hej Viktor, Det låter som en chanstagning med lokalen. Douglasgranen vill helst ha tillgång till rörligt vatten hela året, ungefär med samma krav som granen. Men på din lokal: se till att göra en ordentlig högläggning (kan ju göras med spade om du bara ska sätta 3 plantor) för att slippa den blötaste fasen, och plantera tillräckligt djupt för att rötterna inte ska torka ut under sommaren. Tänk på att douglas är frostkänslig också. Douglasplantor kan du hitta via din lokala skogsplantskola eller surfa in på t.ex. Södra skogsplantor eller Svenska Skogsplantor, som båda har douglas i sortimentet. Lycka till / Skogskunskap.

 

Douglasgran (Pseudotsuga menziesii)
Hej! Väldigt länge varit intresserad att sätta 3-4 Douglasgranar vid ett område som blir väldigt blött vid tidig vår för att senare vara torrt under resten av sommaren. Är det bra? Och andra frågan, jag har väldigt svårt att hitta plantor, tips på vart jag kan få tag på det? Tack!
Kostnader och prestationer i röjning

Hej Oskar, se mitt svar till tidigare frågeställare. Du kan alltså justera dagsverkskostnaden själv, denna varierar ju. Men vi ser över om vi ska använda ett högre defaultvärde (sannolikt är det så). / Skogskunskap

Kostnader och prestationer i röjning
Det känns som att detta verktyg ger en "glädjekalkyl" över röjningskostnad och skapar falska förväntningar hos markägare. Har ni justerat till dagens timpeng på röjare?
Granbarkborrens naturliga fiender
Mycket bra information och filmer. Tack
Al (Alnus spp.)

Hej Alice, Förstår inte riktigt frågan. Alen fixer ju luftkväve och binder det så att det blir tillgängligt även för andra växter. När bladen faller till marken stiger kvävenivån till nytta för andra kvävegynnade arter. / Hälsningar Skogskunskap

Al (Alnus spp.)
Hej! Jag undrar om alens kvävefixerande egenskaper automatiskt bidrar till att andra växter i dess närhet får ett automatiskt lägre kvävevärde?
Vändplaner och vändplatser
Är det inte 5,5 m vägbredd på vändslinga med radie 22 m (djup 50m)?
Våra lövträdsarter

Hej Kalle, bra att du såg det. Nu är den med i listan. / Skogskunskap

Våra lövträdsarter
Skogslönn (A platanoides) nämns i fritexten men saknas i listan.
Blädning i praktiken

Hej Erik, Det finns en del mindre sågverk som specialiserat sig på grövre stammar. Vi får hoppas att i takt med att grova stammar från plockhuggning blir vanligare, så kommer också fler sågverk inse värdet av de större träden. / Hälsningar Skogskunskap

Blädning i praktiken
Förstår inte varför virkesköparna gör prisavdrag med c:a 20% för grövre stammar. Dessa har ju som regel en betydligt högre kvalitet och sågbara längder. Detta motverkar ju tanken med plockhuggning och skiktning. Risken för granbarkborreangrepp ökar ju också med äldre/grövre träd.
Volymberäkning

Hej tysk jägmästare. Det är inga problem hos mig, verktyget räknar ut direkt. Det måste ha varit något tillfälligt problem med din internetuppkoppling. Hoppas det fungerar bättre nästa gång. / Hälsningar Skogskunskap

Volymberäkning
Jag har tidigare ofta använt "Volymberäkning" med bra resultat. Men när jag nu kommer pa den sidan, da laddar det och laddar och laddar och ingenting händer. Var är det fel pa? Tack för hjälpen!
Sitkagran (Picea sitchensis)

Hej Hedvig, I den rapport som länkas på sidan framgår att de nordiska jämförelserna mellan Sitkagran och gran är främst från 1980-90-talen (och en rapport från 1961). En modernare rapport från Sverige år 2005 visade på 14 % överlägsenhet. I de äldre studierna kan man räkna med att det är oförädlad gran man jämför med. Idag finns det dock Sitkagran från plantager också, så även Sitkagranen kan sannolikt prestera bättre än i de gamla försöken. / Hälsningar Skogskunskap