Insamling av lövfrö

Det är fullt möjligt att samla frö från lövträd för att använda i egen skog, men se till att det kommer från bestånd med god kvalitet.
Gatan svämmar över av björkfrö. Augusti är rätt tid att plocka - från träden.
Bild: Mats Hannerz

Fröets kvalitet och genetiska egenskaper har stor betydelse för hur sådden lyckas och hur det framtida beståndet kommer att växa. Frövalet påverkar också såddens ekonomi - ett bra frö är dyrare men ger ofta bättre resultat.

I den trädslagsvisa föryngringsguiden finns mer detaljerade anvisningar om insamling och lagring av frö från olika trädslag.

Frö med god kvalitet har:

  • hög grobarhet
  • hög groningsenergi
  • hög frövikt.

Frökvaliten påverkar:

  • plantbildning
  • överlevnad
  • de första årens tillväxt.

För val av frö, se Trädslagsvisa råd. Planerar du fältsådd? Försök då i första hand få tag på förädlat frö från någon av fröplantagerna i Rikslängden. Tycker du att fröet är för dyrt kan du blanda in oförädlat frö från frötäktsbestånd i Rikslängden, och sedan låta naturen göra urvalet.

Frö från plantager och frötäktsbestånd köper du från någon av de större plantskolorna.

Om du sår på egen mark kan du också använda frö från dina egna bestånd. Men du bör endast skörda frö från bestånd av bra kvalitet. Du bör dessutom ha "sanerat" bestånden på alla kvalitetsmässigt dåliga träd. En beskrivning av hur du hanterar lövträdsfrö av olika trädslag, från skörd till sådd, finner du i handledningen "Hantering av lövträdsfrö från skörd till sådd".

Senast korrigerad: 2017-11-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)