Klimat

Klimatanpassad skogsskötsel

Vad menas med klimatanpassad skogsskötsel? Varför är det viktigt och hur gör jag det?