Klimat

Skogen och klimatet

Klimatet har en direkt påverkan på skogen och skogsbruket. Här kan du lära dig mer om vad som händer med skogen när klimatet förändras.