Köpa skogsvårdstjänster

Allt fler skogsägare väljer att köpa tjänster från skogsvårdsföretag. Oftast beställs tjänsten genom det ombud, till exempel virkesköpare, som skogsägaren har kontakt med.
Bild: Mats Hannerz

Idag är det allt vanligare att skogsägare väljer att leja bort även skogsvårdsjobb. Drygt hälften av ungskogsröjningen och en tredjedel av planteringen utförs idag i egen regi, resten lejs ut till proffs. Priserna på skogsvårdstjänster är pressade och ofta lönar det sig att köpa upp tjänsterna så att de faktiskt blir utförda.

Utförs av skogsvårdsentreprenörer

Skogsvårdstjänsterna utförs av entreprenörer. Det finns stora skogsvårdsentreprenörer med verksamhet i hela landet men också små fåmansföretag som arbetar lokalt.

Du kan förstås vända dig direkt till skogsvårdsentreprenörerna, men det vanliga är att du får hjälp genom ett ombud, till exempel din virkesköpare eller inspektor. Plantskolorna har ofta egna kontakter som också kan hjälpa dig. Då kan de sälja "hela paketet" med markberedning, plantor och plantering.

Skogforsks handledning "Att köpa och sälja skogsvårdstjänster" innehåller tips och råd för både skogsägaren och skogsvårdsföretagaren. Där finns blanketter för offertunderlag, avtal och åtgärdsbeskrivning. Handledningen kan laddas ned gratis på Skogforsks hemsida.

På sidan Att köpa skogsvårdstjänster i sektionen Sköta barrskog kan du ladda ner blanketter och läsa mer.

Skogsstyrelsen har också information om köp av skogsvårdstjänster.

Senast korrigerad: 2023-01-25
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)