Tips för försäljningen

Det lönar sig att särbehandla lövvirket. Lägg ned arbetet på att hitta rätt köpare. Vid behov - anlita en specialist.
I Tyskland sätts värden på varje stock, det kan vi också göra.
Bild: Magnus Löf

Försäljning och transport

Ädellövvirket passar ofta inte in i de normala leverans- och transportrutinerna eftersom dessa är anpassade efter barrvirke. Det finns mycket att vinna på en särbehandling av ädellövvirket. Har du inte själv kunskap och tid, försök hitta någon specialist. Det kan du tjäna mycket pengar på.

 • Nöj dig inte med att "leverera" virke från grövre gallringar och föryngringsavverkningar i ädel lövskog. Virket är alldeles för värdefullt för det. Lägg ned det extra arbete som behövs för att sälja virket till rätt köpare.
 • Gör en förhandsbedömning av dimensions-, kvalitets- och sortimentsutfall från din avverkning.
 • Det finns ofta en leveransgill minimikvantitet för ett sortiment. Når du inte upp till denna, och inte kan åstadkomma det inom din fastighet, samarbeta med grannarna. Det tjänar ni alla på.
 • Köparna är ofta specialiserade. Därför kan du behöva sälja till flera köpare för att få maximalt betalt för de olika sortiment som din avverkning ger.
 • Avtala tid om hämtning av virket i samband med försäljningen, så att du slipper avdrag för lagringsskador på virket.
 • Var noga med att hålla avtalade leveranstider.

Köparens önskemål på virket

Sågning av ek på Sinclairsholm. Foto Mats Hannerz.

Det finns många små köpare av lövvirke, det gäller bara att säljare och köpare hittar varandra. Här sågas plankor av ek på Sinclairsholm i Skåne. Foto Mats Hannerz.

Köpare har svårt att avsätta sågat virke av sämre kvaliteter. Var därför lyhörd för köparens önskemål. Försök inte få med så mycket virke av låg kvalitet som möjligt. Det kommer på sikt att leda till sänkt pris på de bra sortimenten. Ett gott samarbete mellan säljare och köpare vinner båda parter på i längden. Det leder också till ökad betalningsförmåga för virket.

 • Virket skall vara rent och läggas upp på ett leveransgillt sätt.
 • Undvik tillredningsfel. De är helt onödiga. De medför problem vid sågen och förluster för säljaren.
 • Var noga med att hålla samtliga föreskrivna mått. Underskrid aldrig angivna minimimått. Det leder till vrakning och total ekonomisk förlust.
 • Aptera rätt. Kapa före kvalitetsgränser och där avsmalningen ökar märkbart. Sprötkvistar kan gå längre ned i stammen än man först tror.
 • Glöm inte att det ibland kan löna sig att korta av en stock om minimilängden tillåter. Stocken kan då hamna i en högre och bättre betald dimensions- och kvalitetsklass.
 • Rådfråga köparen om aptering om du är tveksam. Detta gäller särskilt för de mest värdefulla sortimenten.
 • Återföring mellan säljare och köpare leder till successiva förbättringar och på sikt bättre betalningsförmåga för virket.
Senast korrigerad: 2016-11-17
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)