Marknaden för lövvirke

Bra lövvirke har ett stort värde. Det är dock en utmaning för skogsägare och köpare att hitta varandra om det handlar om små volymer.
Bokbilen
Bild: Lars Rytter

Lövvirke har en mångsidig användning. En stor del av björken och aspen går till massatillverkning, och numera även till textilmassa. Sågvirke av olika träslag används till golv, inredningar, möbler, konstruktioner och tändstickor, bland mycket annat. Men tyvärr hamnar mycket värdefullt lövvirke också i bränslehögarna. Det kan upplevas som krångligt att sortera ut små sortiment och hitta köpare, men samtidigt går mycket pengar förlorade.

Det är enklare att få ett grepp om marknaden för barr än för löv. De renodlade lövsågverken i Sverige har med några undantag lagts. Marknaden för "estetiskt" virke är dessutom konjunkturkänslig - vår smak för köksinredningar förändras på ett sätt som inte är helt lätt att förutsäga. Det gör frågan om försäljning och logistik lite svårare, men visst finns det marknader för sågbart lövvirke. Även för små volymer.

En översikt över lövvirkesmarknaden ges varje år i tidningen Ekbladet, som ges ut av Ekfrämjandet. 

Ladda ner Ekbladet 38, 2023

Småsågarna viktiga för de små sortimenten

Utöver de storskaliga lövsågverken finns en stor mängd småsågar i landet. Flera av dessa är anslutna till Småsågarnas Riksförbund. Bland småsågarna kan det finnas flera som även är intresserade av udda sortiment och träslag.

Senast korrigerad: 2023-09-11
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)