Röjningsanalys

Röjningsanalys är ett kalkylverktyg som räknar ut om röjningen lönar sig eller inte. Titta gärna på filmen som visar hur verktyget är uppbyggt.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (5 st)

Lövet · 2020-12-17
Programmet begränsar stamantal före röjning till till max 9500/ha Detta är svårt för oss att förstå när våra provytorna visar ett snitt på 30 000 stam/ha och 4m höjd på de röjda stammarna Vi röjer ca: 700 ha per säsong på privatägd mark
Svar från Skogskunskap · 2020-12-18
Hej Lövet, Visst finns det många röjningsobjekt som är täta idag men när funktionerna för tidsåtgång togs fram fanns inte tillräckligt mycket studiematerial för att fånga in dessa. Det är därför som programmet slutar på 9500 stammar (sammanlagt för alla trädslag). Men visst vore det bra om de "gamla hederliga" tidsstudierna från 60-, 70- och 80-talen kunde återuppstå. Vi behöver mer moderna data för både röjning och plantering. / Skogskunskap
Anders · 2020-09-20
Avgår röjningskostnad 1628 kr/ha står det i kalkylen? Det innebär att röjaren ska hinna ett ha på mindre än 4 timmar med en timtaxa på ca 450 kr.
Martin Karlsson · 2019-11-20
Jag undrar om antal biträdslag kvar, sista alternativet är "31-25". Stämmer det att det ska vara så? Mvh, Martin
Svar från Skogskunskap · 2019-12-03
Hej Martin, Jag är osäker på var du hittade den informationen. Kan du specificera? / Skogskunskap
Johan W · 2019-09-22
När jag fått ett värde trycker på tillbaka och beräkna igen utan att göra något annat så får jag nya resultat på "Nuvärde av röjningsvinst vid 1:a gallring" hela tiden. Även andra resultat ändras. De ändringar av default inställningarna jag gjort har jag gjort i steg 1.
Svar från Skogskunskap · 2019-09-22
Hej Johan, Resultaten kan avvika något mellan olika körningar även om ingångsdata är de samma, dock inom små gränser. Det beror på att stamfördelningen simuleras vid varje körning. Så här står det i beskrivningen av programmet (se Om verktyget Röjningsanalys): "Tillväxtberäkningarna för ett bestånd beräknas som ett medeltal av simulering av 10 provytor med arealen 100 m², där stamlistan i utgångsläget (trädslag och trädhöjder för enskilda träd) skapas med höjdfördelningsfunktioner. Prognoser med identiska förutsättningar när det gäller ståndort och bestånd kan variera ca 5 % i utfall beroende på att det är slumpkomponenter involverade vid initiering av utgångsläget (trädlista med höjder ), vid urval av stammar vid röjningen samt vilka träd som skadas och dör under aktuell prognos." / Hälsningar Skogskunskap
Marie · 2019-03-02
Hej! Jag försöker göra beräkningar men det händer inget när jag klickar på beräkna under verktygen röjningsanalys, skogsvård och ekonomi, beståndsval. Tacksam för återkoppling eftersom jag har inlämningsuppgift till universitet som ska sammanställas. Mvh/ Marie
Svar från Skogskunskap · 2019-03-04
Hej Marie, det måste ha varit ett tillfälligt fel. Nu fungerar det i alla fall. Ett tips om liknande saker händer är att rensa historiken i webbfönstret och sen starta om sidan. / Skogskunskap