Gallringsmall för barr och löv

Hur hårt behöver du gallra? Testa med Skogsstyrelsens gallringsmallar för tall och gran, eller Skogforsks mallar för lövträdslagen.

Kommentarer (4 st)

Erik · 2017-08-30
Är det samma funktion bakom som "Ingvar"?
Skogskunskap · 2017-08-30
Hej Erik, nej, det är Skogsstyrelsens gallringsmallar i detta verktyg (för gran och tall). Men håll ut, INGVAR är på väg att bli ett webbverktyg. Snart på Skogskunskap - i var mans telefon och dator!
Ce · 2017-12-10
Bilden på gallrad tallskog ovanför gallringsmallen ser inte kul ut. Stambasböj, snedplantering, vilket betyder att rotstockarna, den värdefullaste delen av trädet, apteras till massaved vid slutavverkningen medan de raka självföryngrade tallarna med timmerförutsättningar är gallringsavverkade eftersom låggallring förespråkas. Detta är gallringens stora fråga för maskinföraren, om timmervärdet kan räddas i planterad och älgbetad tall. Tyvärr föga uppmärksammat.
Skogskunskap · 2017-12-11
Hej Ce, Du har rätt, bilden var inte rättvisande så nu är den utbytt.