Snytbagge

Med verktyget "Snytbagge" kan du uppskatta hur snytbaggeskadorna och kostnaderna påverkas av dina föryngringsåtgärder. Verktyget gäller planterad gran i södra Sverige.

Kommentarer (1 st)

Magnus · 2021-01-13
Hur rättvisande blir det om man använder mekaniskt skydd i stället för insekticid?
Svar från Skogskunskap · 2021-01-13
Hej Magnus, När verktyget togs fram var insekticidbehandling normen även om mekaniska skydd började komma. Idag kan de mekaniska skydden betraktas som likvärdigt skyddande. Vi bör ändra i informationstexten, tack för påpekandet. / Skogskunskap