Snytbagge

Med verktyget "Snytbagge" kan du uppskatta hur snytbaggeskadorna och kostnaderna påverkas av dina föryngringsåtgärder. Verktyget gäller planterad gran i södra Sverige.

Kommentarer (0 st)