Snytbagge

Med verktyget "Snytbagge" kan du uppskatta hur snytbaggeskadorna och kostnaderna påverkas av dina föryngringsåtgärder. Verktyget gäller planterad gran i södra Sverige.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (1 st)

Magnus · 2021-01-13
Hur rättvisande blir det om man använder mekaniskt skydd i stället för insekticid?
Svar från Skogskunskap · 2021-01-13
Hej Magnus, När verktyget togs fram var insekticidbehandling normen även om mekaniska skydd började komma. Idag kan de mekaniska skydden betraktas som likvärdigt skyddande. Vi bör ändra i informationstexten, tack för påpekandet. / Skogskunskap