Planeringshjälpmedel

Markfuktighetskartor, målbilder och klassificering av känsliga områden är viktiga hjälpmedel i skogsbruket.
Vattenkartorna är mycket bra hjälpmedel
Bild: Utsnitt Skogliga grunddata

Markfuktighetskartor

Markfuktighetskartor, eller vattenkartor som de kallas ibland, finns numera tillgängliga för alla skogsägare, entreprenörer och planerare. Kartorna visar avståndet till grundvattnet och ger en bra bild av var det är fuktigt och blött. Där är också risken för sönderkörning som störst.

Markfuktighetskartorna bygger på laserskanning och modeller för hur vatten rör sig i landskapet. Kartorna kan laddas ned till mer professionella kartverktyg. De finns också fritt tillgängliga på Skogsstyrelsens hemsida (Skogliga grunddata). Skogsägare kan gå in på Mina sidor för att se kartor på den egna fastigheten. Allmänheten kan också få fram kartor för valfritt område i landet.

Skogforsks utvärderingar visar att markfuktighetskartorna bidrar till färre körskador genom bättre planering. 60-70 % av alla körskador inträffar i fuktiga områden. Genom att dra vägar runt dessa, använda spökstråk för skördaren eller att backa in skotaren på känsliga marker kan skadorna minskas. I en studie från 2013 hittades 0,77 allvarliga körskador per hektar. I en uppföljning 2015, när markfuktighetskartorna hade börjat slå igenom, hittades 0,15 skador per hektar.

Målbilder från dialogprojektet

Kavelbro över bäck. Foto Bosse Backström/SKOGENbild

Kavelbro över bäck. Ett exempel på lösning när en överfart ändå inte kan undvikas. Foto Bosse Backström/SKOGENbild.

Skogsbrukets och myndigheternas dialogprojekt har tagit fram målbilder för god miljöhänsyn. Målbilderna ger en vägledning för det praktiska skogsbruket. Oftast går de lite längre än vad lagen kräver. För hänsyn till vatten är de mest relevanta målbilderna Kantzoner mot sjöar och vattendrag samt  Överfart över vattendrag vid terrängkörning.

Blå målklasser

Blå målklasser har tagits fram i projektet "Levande skogsvatten" i samarbete mellan WWF och skogsnäringen. Målklassningen innebär att vattendragen delas in i någon av fyra målklasser med olika hänsynsambitioner.

  • VG - vattenmiljö med generell vattenhänsyn
  • VF- vattenmiljö med förstärkt vattenhänsyn
  • VS- vattenmiljö särskilda vattenvårdsåtgärder
  • VO- vattenmiljö som lämnas orörd

Den blå målklassningen används i Södras skogsbruksplaner, och även av Sveaskog.

Senast korrigerad: 2021-09-07
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)