Filmer om hänsyn till vatten och mark vid skogsbruk

Här har vi samlat några filmer om hur du undviker markskador, dikesrensar och visar hänsyn till kulturarvet i vattenmiljöer.

Spårlös - hela filmen

Spårlös är en film från Skogforsk 2017. Idag finns kunskap, utrustning och teknik för att minimera påverkan på mark och vatten vid avverkning. Här får vi träffa maskinförare och skogsentreprenörer som tagit till sig detta och visar förslag på lösningar. Total längd 28:03 min.

Spårlös - klipp från filmen

Spårlös - inledning (2:55 min)

Spårlös - vattnets väg (2:54 min)

Spårlös - planering vid avverkning (6:42 min)

Spårlös - körskadans effekter (4:05 min)

Spårlös - den viktiga kantzonen (2:58 min).

Spårlös - den skonsamma avverkningen (5:04 min)

Spårlös - sammanfattning (4:14 min).

Spårlös - extramaterial

På Skogforsks Youtube-kanal finns extramaterial till filmen Spårlös. 

Spårlös fördjupning - spökslag (2:06 min)

Spårlös fördjupning - risning (2:31 min)

Spårlös fördjupning - mer om skonsam avverkning (5:01 min)

Spårlös fördjupning - mer om kvicksilver (4:14 min)

Spårlös fördjupning - mer om kantzonen (4:08 min)

Spårlös fördjupning - kavling (2:46 min)

Andra filmer om hänsyn till mark och vatten

Tips för färre markskador (3:20 min). En film från 2012 från Skogforsk. Att undvika markskador vid avverkning är en av skogsbrukets stora utmaningar. Milda vintrar och önskemål om jämna virkesflöden ställer stora krav på både planering som avverkningsarbete. Den 22 november samlades maskinförare, entreprenörer och avverkningsplanerare för att dela med sig av sina bästa tips och för att lära av varandra. Helt enkelt för att hitta de goda exemplen.

Så minskar du markskadorna vid terrängkörning (5:15 min). En film från 2002 från Skogforsk. Många metoder har utvecklats sedan dess, men filmen innehåller flera bra tips.

Allvarliga körskador (6:01 min). En film från Skogsstyrelsen 2015 som förklarar vad en allvarlig körskada är och hur den kan förhindras.

Dikesrensning, del 1 (10:12 min). Om dikesrensning och skyddsdikning från projektet Kraftsamling Skog.

Dikesrensning, del 2 (5:03 min). Om dikesrensning och skyddsdikning från projektet Kraftsamling Skog, del 2.

Hänsyn till vattendrivna anläggningar (0:36 min). Ett filmklipp från Skogens Kulturarv.

Filmer om målbilder med hänsyn till vatten

Skogsstyrelsen har tagit fram en serie filmer som illustrerar målbilderna för god miljöhänsyn, framtagna i det så kallade Dialogprojektet. Här hittar du filmerna.

Senast korrigerad: 2017-05-17

Kommentarer (0 st)