Filmer om hänsyn till friluftslivet

Här har vi samlat några filmer om skogens sociala värden.

 

SKOGSBRUK OCH FRILUFTSLIV. En 14 minuter lång film från 2019. Filmen är framtagen för Skogskunskap och besöker en skogsägare i Småland, ett skogsägarpar i Uppland och en förvaltare i Stockholm. I filmen finns många konkreta tips om hur en skogsägare kan göra skogen mer rekreationsvänlig. TEXTAD, slå på undertext.

Kortare klipp från filmen med David Eiderbrants tips hittar du här.

Bröllopsfotot, en film om Finskog och Fulskog från forskningsprogrammet Future Forests, 2017. 17:10 min. Filmen är textad på engelska.

Skogens sociala värden - värden som skapas av människors upplevelser av skogen. En film från Skogsstyrelsen, 2015. 5:40 min.

Sociala värden - skötsel av skog för upplevelser. En film från Skogsstyrelsen, 2015. 5:51 min.

MÅLBILDER FÖR FRILUFTSLIV OCH REKREATION, en film från arbetet med Målbilder för god miljöhänsyn (7:04 min)

Senast korrigerad: 2021-05-25
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)