Sälja virke

Alla skogsägare kommer någon gång att bli virkessäljare och köpare av tjänster. Med kunskap om hur affären och förhandlingen fungerar ökar oddsen för att affären ska bli lyckad för båda parter.
Bild: Mats Hannerz

Även den skogsägare som gör det mesta själv måste någon gång ta hjälp utifrån eller sälja sitt virke. Har du redan en bra kontakt kan du lägga mycket av planering och genomförande i dennes händer. Men du tjänar alltid på att vara på att vara påläst.

Sälja virke - två huvudspår

Du kan avverka virket själv och sälja det vid bilväg. Det kallas leveransvirke. Du kan också sälja en avverkningsrätt. En avverkningsrätt är en nyttjanderätt. En virkesköpare betalar för den faktiskt uppmätta volymen av det sålda virket. Från virkesvärdet dras kostnader för avverkningen, t.ex. avverkningsuppdrag.

Leveransvirke

Det blir allt ovanligare med leveransvirke, det vill säga att skogsägaren sköter avverkning och uttransport själv. Idag är det få gallringar och slutavverkningar som görs med bara motorsåg. Däremot kan leveransvirke vara ett alternativ för den skogsägare som har egna maskiner. Tänk dock på att leveransvirke påverkar skatterna. Skogsavdraget är mindre och du får sätta in mindre på skogskonto jämfört med avverkningsrätt (läs mer om skatter).

Rotpost

Rotposten sorterar in under avverkningsrätt. Skogsägaren mäter in och märker ut träden som ska avverkas på rot. Listan över de inmätta träden, stämplingslängden, kan sedan användas för att ta in anbud från olika virkesköpare. Priset man kommer överens om är totala priset för hela rotposten. Köparen svarar för alla kostnader för avverkning och transport.

Avverkningsuppdrag

Skogsägaren kan uppdra åt en köpare, till exempel en skogsägarförening, att utföra avverkningen. Mätning och prissättning av virket sker på samma sätt som för leveransvirke. Skogsägarens intäkt blir då värdet av virkesförsäljningen minus kostnaden för avverkningsuppdraget.

Leveransrotköp

Du får ett överenskommet nettopris för varje avverkad kubikmeter. Volymen får du genom att summera virkesmätningsföreningens mätbesked för det timmer, massaved m.m. som faller ut vid din avverkning. Nettopriset kan vara fasta priser per sortiment eller ett fast genomsnittligt pris för hela den inmätta volymen. Virkesköparen svarar för avverkning och transporter.

Vem köper?

Du kanske redan har en kontakt med en virkesköpare. Det kan vara skogsägarföreningen, ett sågverk eller ett skogsbolag som köper in till egna eller andras industrier.

Ett alternativ är att lämna ut en avverkning på anbud. Om du har stämplat alla träd kan du skicka ut en stämplingslängd till olika köpare som får lägga ett bud. Det blir då ett totalpris på hela rotposten. Du kan också begära in anbud i form av pris per kubikmeter. Det totala priset syns då först när volymerna mätts in.

Tänk på att allt inte bara handlar om pris. Köparen kanske kan hjälpa dig med goda råd, rusta upp vägen och vändplanen, hjälpa till med skogsvård. Eller sy ihop avverkningen med en huggning på grannfastigheten för att få ner kostnaderna.

I slutändan handlar mycket om förtroende och goda relationer.

Virkesmätning

Priset för det levererade virket är en kombination av kvalitet (sortiment) och volym. Virkesmätningen görs av en oberoende part - virkesmätningsföreningen. Slutmätningen görs ofta vid industri eller terminal.  Uppgifterna skickas till Skogsbrukets Datacentral (SDC) och matchas mot den prislista som köpare och säljare kommit överens om. SDC upprättar ett mätbesked som skickas till säljaren.

Mätbeskedet innebär också att du som säljare kan få ut din likvid för virket. Du kan få allt på en gång eller också uppdelat på flera år med en betalningsplan (läs mer). 

Prislistorna 

De publika prislistorna är normalt en botten för det slutliga priset. Många köpare betalar tillägg och premier om de är ute efter något extra. Det kan vara premier för att skogsbilvägen tillåter hämtning året runt eller tillägg om det är en avverkning som ger stora samlade volymer. De kanske är extra intresserade av dig som framtida leverantör och betalar lite extra för att skapa en god relation.

Det finns också industrier som är ute efter speciella sortiment. Har du mycket av sådana "filéer" kan du förhandla dig till ett bra pris.

Läs mer

Checklista vid försäljning av gallring - här går vi igenom avtalsskrivning och vad du behöver tänka på före och efter gallringen.

Lönsamma virkesaffärer är en bok från Föreningen Skogen som på ett lättsamt men ändå fullständigt sätt ger dig som skogsägare råd hur du genomför en virkesaffär.

Senast korrigerad: 2021-09-07
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)