Mer om löv

Inte mätt efter genomgången av Skogskunskap? Det finns mycket mer att läsa, både på webben och i tryck. Och det finns många likasinnade att träffa på exkursioner och möten.
Vetgiriga skogsägare vill läsa mer, blad för blad.
Bild: Magnus Löf

Skogsskötselserien

Fördjupa dig i skogsskötsel med Skogsstyrelsens pdf-böcker. Två av seriens 20 delar handlar direkt om löv. Flera andra innehåller också information av värde för lövskogsskötaren.

Kunskapsbanken

I Skogforsks Kunskapsbank finns artiklar och rapporter från "allt" som Skogforsk publicerat. Sök på lämpligt ord, till exempel "löv" eller "poppel" så hittar du populära beskrivningar av forskningsresultat, gamla Resultatnummer, Redogörelser eller filmer och nyheter.

Hand- och fältböcker

Böcker (trycksaker)

  • Våra ädla lövträd. Av Gunnar Almgren. Skogsstyrelsen 2003.
  • Björk, asp och al. Föryngring, skötsel och naturvård. Skogsstyrelsen 2006.
  • Ädellöv - virke och förädling. Av Mats Nylinder, Lotta Woxblom och Hans Fryk. SLU 2006.
  • Björktimmer - förädling, egenskaper och skador. Av Mats Nylinder, Rolf Pape och Hans Fryk. SLU 2001.

Filmer

Ideella föreningar för lövträdsintresserade

Senast korrigerad: 2021-09-07
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)