Filmer om lövskog

Här hittar du filmer om lövskogsskötsel.

Filmen Eken – 100 år av forskning och skötsel är en hyllning till de generationer av forskare och skogsskötare som har undersökt och vårdat ekskogen, och även till de långliggande skogliga fältförsök som gett oss en så djup kunskapsbas. Filmen är finansierad av Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande och har producerats av Heurgren Film tillsammans med Silvinformation. Total längd 12 min

LÖNSAM LÖVSKOG - OCH VÄGEN DIT. En film som inspirerar till ett mer aktivt  och ekonomiskt lönsamt lövskogsbruk. I filmen medverkar tre skogsägare, forskare, sågverkspersoner och inköpare med råd och erfarenheter kring marknaden och odling av ek, björk och hybridasp. En film för Skogskunskap från 2020 (26 min). Textad.

Klipp ur Lönsam lövskog

DET FINNS EN MARKNAD - ett utdrag ur Lönsam lövskog - och vägen dit. 2020 (5:31 min)

EK. En film om ekskogens skötsel, med kvalitet som mål. Ett utdrag ur "Lönsam lövskog - och vägen dit". 2020 (7:10 min). Textad.

BJÖRK. Vårt vanligaste lövträdslag. I filmen ger en skogsägare och en forskare råd om björkens skötsel. Ett utdrag ur "Lönsam lövskog - och vägen dit". 2020 (5:56 min). Textad.

HYBRIDASP. Ett turboträd med virke som kan användas till mycket. Här ger en skogsägare och en forskare råd om hur trädslaget odlas och sköts. Ett utdrag ur "Lönsam lövskog - och vägen dit". 2020 (5:38 min). Textad.

Andra filmer om löv

ASPEN - POPULUS TREMULA. En interaktiv film om ett av våra viktigaste naturvårdsträd. I filmen berättar den legendariske insektsexperten Bengt Ehnström om aspens unika insektsfauna, där bland annat förlagan till filmvärldens Guldbagge ingår. Forskarna Lena Gustafsson och Jan Weslien ger goda råd om varför och hur vi ska värna och vårda aspen i skogslandskapet. Från 2019.

SNABBVÄXANDE LÖV. I filmen ger forskarna Lars-Göran Stener, Karin Johansson och Lars Rytter en inblick hur man anlägger och sköter snabbväxande hybridasp och poppel, hur mycket de kan producera och vilket genetiskt material som finns tillgängligt på marknaden. En film från Skogforsk, 2015. (3:30 min)

BLANDSKOG - EN MÅNGFALD AV VALMÖJLIGHETER. En film som beskriver blandskogens möjligheter och utmaningar, och hur en blandskog kan anläggas och skötas. I filmen medverkar skogsägare, entreprenörer, snickare, forskare och experter från Skogsstyrelsen. 16:28 min.

Senast korrigerad: 2023-11-10
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)