Mer om kulturmiljöhänsyn

Här hittar du kontaktuppgifter och länkar till ytterligare information och bilder om forn- och kulturlämningar i skogsbruket.
Torpruin i Kratte Masugn
Bild: Mats Hannerz

Rapporter och handledningar

Kunskapsbanken

Skogforsks Kunskapsbank finns artiklar och rapporter från "allt" som Skogforsk publicerat. Sök på lämpligt ord, till exempel "kulturmiljö" eller "fornlämning" så hittar du populära beskrivningar av forskningsresultat, gamla Resultatnummer, Redogörelser eller filmer och nyheter.

Film

  • Skogens Kulturarv. En film som beskriver hur man tar hänsyn till kulturmiljön i praktiken. Många av klippen i Skogskunskap är hämtade från denna film. Hela filmen finns på Youtube.

Myndigheter

  • Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar.
  • Skogsstyrelsen ansvarar för övriga kulturhistoriska lämningar. Här finns en stor mängd rapporter, råd och målbilder för hänsyn till kulturmiljöerna.
  • Riksantikvarieämbetet ansvarar för tillsynen av länsstyrelsernas kulturmiljöarbete samt har ansvaret för registren över fornminnen.

Sök kulturlämningar

  • Skogens pärlor är Skogsstyrelsens sökverktyg för natur- och kulturvårdsobjekt. Här kan objekt ur FMIS och Skog & Historia visas på karta. Möjlighet att söka på enskild fastighet, på kommun eller via karta.
  • Fornsök är ett verktyg på Riksantikvarieämbetets hemsida som ger tillgång till information i FMIS. Sökning sker via geografiska begrepp som län, kommun eller församling.

Professionella användare kan få del av mer innehåll efter inloggning. Fornminnen och kulturlämningar visas i Fornsök som punkter på en karta eller ytor som täcks av fornminnet. Dessutom finns skriftlig information om lämningarna.

Sök övrig information

Här hittar du bilder på skogens kulturarv

  • Skogshistoriska Sällskapet har en sammanställning av olika bild- och filmarkiv med skogshistoria.
  • Skogsbilder. Skogsbibliotekets och SLUs arkiv med 5.000 fotografier som dokumenterar svensk skogshistoria.
  • Skogenbild. Föreningen Skogens bildarkiv har inte bara moderna bilder utan dessutom en bank med gamla svartvita bilder från perioden 1900-1960.
Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)