Filmer om skogens kulturarv

Här har vi samlat korta instruktions- och inspirationsfilmer om skogens kulturarv.

Filmerna är klipp från DVD-filmen Skogens Kulturarv som kan beställas från Skogforsk. 

Filmklippets längd inom parentes.

Bronsåldersrösen (0:23).

Fångstgropar (0:51).

Gamla bebyggelsemiljöer (0:38).

Gallring runt husgrunder (0:51).

Det biologiska kulturarvet (1:14).

Kvarnmiljöer (0:37).

Det äldre skogsbruket - tjärdal (0:47).

Gränsmärken (0:40).

Gamla vägar (0:49).

Målbilder för god miljöhänsyn

En film som beskriver skogssektorns gemensamma målbild för hänsyn till skogens kulturarv.

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn tar också upp hänsyn till skogens kulturarv. Här är filmen. 2015 (5:32 min)

Senast korrigerad: 2020-03-16

Kommentarer (0 st)