Filmer om skogens kulturarv

Här har vi samlat korta instruktions- och inspirationsfilmer om skogens kulturarv.
Från Skogens Kulturarv.

Filmerna är klipp från DVD-filmen Skogens Kulturarv som kan beställas från Skogforsk. 

Filmklippets längd inom parentes.

Bronsåldersrösen (0:23)

Fångstgropar (0:51)

Gamla bebyggelsemiljöer (0:38)

Gallring runt husgrunder (0:51)

Det biologiska kulturarvet (1:14)

Kvarnmiljöer (0:37)

Det äldre skogsbruket - tjärdal (0:47)

Gränsmärken (0:40)

Gamla vägar (0:49)

Senast korrigerad: 2016-11-05

Kommentarer (0 st)