Filmer om skogens kulturarv

Här har vi samlat instruktions- och inspirationsfilmer om skogens kulturarv.

Filmen Skogens kulturarv - hänsyn och skötsel publicerades 2002 av Skogforsk. Den 29 minuter långa filmen tar upp hur du planerar och visar hänsyn till många av de skogliga kulturarv som finns i markerna. Filmen kan beställas på DVD från Skogforsk eller ses i sin helhet på Youtube (och här). Nedan finns också kortare klipp från filmen.

Skogens kulturarv - hänsyn och skötsel (29 minuter, Skogforsk 2002).

Klipp från Skogens Kulturarv

Filmklippets längd inom parentes.

Bronsåldersrösen (0:23).

Fångstgropar (0:51).

Gamla bebyggelsemiljöer (0:38).

Gallring runt husgrunder (0:51).

Det biologiska kulturarvet (1:14).

Kvarnmiljöer (0:37).

Det äldre skogsbruket - tjärdal (0:47).

Gränsmärken (0:40).

Gamla vägar (0:49).

Målbilder för god miljöhänsyn

En film som beskriver skogssektorns gemensamma målbild för hänsyn till skogens kulturarv.

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn tar också upp hänsyn till skogens kulturarv. Här är filmen. 2015 (5:32 min)

Senast korrigerad: 2020-09-07

Kommentarer (0 st)