Andel självverksamhet

Många skogsägare jobbar själva med röjning och plantering. Avverkning och markberedning är uppgifter som de flesta lejer ut till proffs.
Röjning och plantering utförs ofta i egen regi
Bild: Thomas Adolfsén/Skogenbild

Den tid är förbi när nästan alla skogsägare bodde på sin gård och utförde sina avverkningar själv. Numera är skogsägaren i stället planerare och beställare av skogliga tjänster. Den mesta avverkningen utförs på uppdrag, oftast av den som köper virket. Även skogsvården lejs idag bort i allt högre grad. Men fortfarande görs en del jobb av skogsägarna själva. Det handlar framför allt om röjning, plantering och vedhuggning (som förmodligen ligger bakom den höga siffran för ”övrig avverkning”).

Så här såg självverksamheten ut i det småskaliga skogsbruket år 2021 och 2016 (Källa: Skogsstyrelsen). Siffrorna visar att självverksamheten minskat även under den senaste femårsperioden.

Åtgärd 2021 2016
Slutavverkning, huggning - 5 %
Slutavverkning, terrängtransport - 6 %
Gallring, huggning 14 % 17 %
Gallring, terrängtransport 17 % 18 %
Övrig avverkning, huggning 29 % 48 %
Markberedning - 8 %
Plantering 23 % 33 %
Röjning 49 % 54 %
Hjälpplantering - 79 %

 

Senast korrigerad: 2024-01-30
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)