Mer om förvärv av skog

Att köpa eller förvärva skog är en stor händelse som nästan alltid kräver hjälp av experter. Men det skadar inte att vara lite påläst. Här är några tips.
Bild: Thomas Adolfsén/Skogenbild

Gå en kurs eller utbildning

Det finns många utbildningar och kurser du kan gå för att lära dig mer om vad som gäller vid förvärv av skog. Håll också gärna utkik efter olika föredrag och kundkvällar som företagen i branschen arrangerar inom området. Här följer några exempel på utbildningar:

Beställ böcker

Här är några exempel på böcker som tar upp förvärv och förvaltning av skog för privata skogsägare.

  • Areals lilla gröna går igenom skatter, övertagande, drift och överlåtelse av fastigheter. Från Areal går det också att beställa de kortare handledningarna Köpa gård samt Sälja gård.
  • Skogsägarens företagsbok från Ludvig & Co (fd LRF Konsult). Det här är "bibeln" som går igenom ekonomi, regler och skatter under skogsägandets olika faser, från att fastigheten förvärvas tills den överlåts.
  • Fastighetsjuridik för skogs- och markägare av Dan Westerberg beskriver lagar och regler som påverkar skogsägaren. Det finns även exempel på rättsfall. Boken är utgiven av LRF Skogsägarna och kan köpas genom skogsägarföreningarna.
  • Jord- och skogsbruk är en bok från Björn Lundén information. BLi har ett stort antal böcker om ekonomi och skatter för olika yrkes- och företagargrupper.
  • Lönsamma virkesaffärer är utgiven av Föreningen Skogen. Här beskrivs hur virkesaffärer fungerar, hur de genomförs och hur du lyckas bäst i en förhandling.
  • Nya Tiders Skog är en bok från LRF Skogsägarna för aktiva skogsägare om företagandet och om hur värdet på skogen kan ökas.

Mer på nätet

  • Danske Bank har gett ut en serie filmer om att köpa gård, värdera gården och ekonomin vid gårdssköpet.
  • I Skogskunskap finns förstås det avsnitt du är i nu, men också mycket annat om skötsel och brukande av skog. Här finns också många filmer. Varför inte börja med Skoglig grundkurs?
  • Den vetgirige som vill gå mera på djupet har sin guldgruva i Skogsskötselserien från Skogsstyrelsen.
Senast korrigerad: 2023-01-25
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)