SENASTE KOMMENTARER
Ståndortsindex
Hej Anders och tack för kommentaren, det var onekligen en svårtolkad beskrivning. Nu har vi justerat texten så att det förhoppningsvis framgår vad vi menar.
Ståndortsindex
För klibbal och asp ska totalålder anges, och "den får du genom att MINSKA totalåldern med 3 år på bra mark och 5 år på sämre mark"?
Plantval - Tall
Hej Anders, Kartans höjddata blir inte lika exakt som för breddgrad och längdgrad. Vi är medvetna om att det finns önskemål att ändra höjd över havet eftersom det har stor betydelse för skogsodlingsmaterialet, särskilt i norra Sverige. Än så länge går det inte men det kan komma. Tack för ditt påpekande.