SENASTE KOMMENTARER
Virkesförråd
Hej Bengt, här är ett svar: Det finns oftast ganska goda samband mellan övre höjd och medelhöjd. Medelhöjden är svårare att mäta in och kräver många fler mätningar (för övre höjd behöver man ju bara mäta de grövsta träden). Övre höjd är ofta ett praktiskt och bra mått, det kan till exempel räknas ut (per definition) om man har tillförlitliga data om ståndortsindex och beståndsålder. Om man däremot har bra koll på beståndets medelhöjd så kan man förstås också få fram virkesförrådet, och så var virkesförrådstabellerna uppbyggda tidigare. Det finns situationer när medelhöjd som ingång säkert ger ett rättvisare resultat. Men numera är det alltså oftast övre höjd som används.
Virkesförråd
Blir det inte missvisande att använda övre höjd vid bestämning av virkesförrådet? Borde det inte vara säkrare att använda medelhöjden? Alla träd ingår ju i virkesförrådet.
Lövträdsplantor
Tack Mattias, nu är det fixat.