SENASTE KOMMENTARER
Var passar trädet
Tackar för kommentaren Nils, men jag kan avslöja att vi ska utveckla den med mera information och göra den (förhoppningsvis) ännu bättre.
Var passar trädet
Jättepedagogisk funktion, skitbra!
Föryngring i Sverige
Hej Mats, och tack för ditt engagemang. Vi är väl medvetna om att beståndsföryngringen kan vara betydande och att det finns många tillfällen när den gör stor nytta. Vi visar också på andra platser i Skogskunskap att granföryngring under skärm, naturlig föryngring av tall och hyggesfria metoder som blädning är metoder som (på rätt plats) tar tillvara det som naturen ger. Sedan finns det andra tillfällen när plantering eller sådd passar bättre, ensamt eller i kombination med det naturliga fröfallet. Inte minst om vi vill utnyttja de framsteg som gjorts i skogsträdsförädlingen, där ju både du och jag har en bakgrund! / Hälsningar från redaktören