SENASTE KOMMENTARER
Viltskador på löv
Det var en bra kommentar om nedtagning av viltstängsel, det är ju markägarens skyldighet. Lämnade stängsel skräpar ner, kan skada djur och människor och hindrar framkomligheten. Nu har vi lagt till lite text om det.
Viltskador på löv
Det finns gott om höga viltstängsel kvar i skog som inte längre behöver skydd och som är till stor olägenhet för människor och djur. I artikeln finns inget om att stängslet skall avlägsnas då det inte längre behövs. Vem tar tag i det här?
Viltskador på löv
"Elstängsel har betraktats som otillräckligt mot rådjur och älg. Numera finns dock effektivare elaggregat som visat sig stoppa grövre klövvilt." vad inkluderas i grövre klövvilt? dovhjort? kronhjort? rådjur? Hur effektivt elaggregat behövs det för att stoppa grövre klövvilt? svara gärna i reda siffror. Med vänlig hälsning