SENASTE KOMMENTARER
Plantval - Tall
Hej Anders, Kartans höjddata blir inte lika exakt som för breddgrad och längdgrad. Vi är medvetna om att det finns önskemål att ändra höjd över havet eftersom det har stor betydelse för skogsodlingsmaterialet, särskilt i norra Sverige. Än så länge går det inte men det kan komma. Tack för ditt påpekande.
Plantval - Tall
Intressant, detta. Men när jag försöker välja tall till plantering hemma hittar jag förvisso min geografiska position ganska exakt, fast funktionen envisas med att jag befinner mig 81 m.ö.h. trots att jag vet att jag befinner mig 150 m.ö.h. Det har kanske mindre betydelse för proveniensval i mellersta Skåne, men kan säkert ha betydelse i Bergslagen el. Norrland om höjden blir fel. Tack för en i övrigt bra&intressant sida. Anders Westergren, Prästtorp, Höör.
Kostnader och prestationer i röjning
Hej Andreas, Ett dagsverke är en 8 timmars arbetsdag så som den beräknas vid lönesättning. Här ingår alltså gång på platsen, raster, utrustningsvård och andra naturliga pauser från själva röjningen. Priserna är exklusive moms.