Vändplaner och vändplatser

Vid skogsbilvägens avslutning ska virkesbilarna kunna vända eller köra runt. En vändplan ska ha en radie av minst 13 meter.
Stegar upp, är det minst 13 meters radie?
Bild: Mats Hannerz

Vid vägens avslutning ska det finnas en vändficka eller en vändplan. Vändplanen ska ha en radie av minst 13 meter och en lutning på maximalt 3 %. Det ska också finnas utrymme för depåvagnar och personbilar strax före vändplatsen, eller på annat ställe utmed vägen.

Kontrollera att det inte finns vattendrag i anslutning till den tänkta vändplanen. Om så är fallet bör den flyttas så att inte skotaren behöver passera dessa känsliga områden gång på gång.

Vändplanen utsätts ofta för mer belastning än andra delar av vägen. För att underlätta byggandet av vändplan är det viktigt att hitta rätt plats. Den ska vara lätt att dränera och det ska finnas bra med byggmaterial. Ofta är en liten svagt sluttande höjd lämplig. Vändplanen byggs då genom att toppen på höjden schaktas ner. Centrum på vändplanen ska vara högsta punkten så att vattnet söker sig närmaste väg av vändplan.

Fyra typer av vändplatser

Vändplan

Vändplan. Illustration Anna Marconi.

Illustration Anna Marconi.

Vändslinga

vagavslutningb_utan_trad.png

Illustration Anna Marconi.

Vändficka

Vändficka. Illustration Anna Marconi.

Illustration Anna Marconi.

Vändplats med uppställningsplats för bilar och vagnar

Vändplats med uppställningsplats för bilar och vagnar. Illustration Anna Marconi.

Illustration Anna Marconi.

 

Mer om vändmöjligheter

Mer djupgående information om och mått på de olika typerna av vändmöjligheter hittar du i Biometrias publikation "Klassning av skogsbilvägar". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast korrigerad: 2023-02-02
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (2 st)

2023-01-28
längd på vändfickan ?
Svar från Skogskunskap · 2023-02-02

Bra input. Vi har lagt till en länk till Biometrias publikation (sidan 16-17) där du hittar alla mått för vändfickor.

Johan · 2022-11-29
Är det inte 5,5 m vägbredd på vändslinga med radie 22 m (djup 50m)?
Svar från Skogskunskap · 2023-02-02

Det har du rätt i. Vi har ändrat till 5,5 m i illustrationen nu. Tack för tips!