Selektiv stamkvistning

Flera lövträdslag bildar lätt klykor, får kraftiga sprötkvistar och utvecklar enstaka extra grova grenar. Att avlägsna dessa typer av fel kallas selektiv stamkvistning.
Skötselprofessorn J-P Skovsgard förordar stamkvistning
Bild: Mats Hannerz

Selektiv stamkvistning är en begränsad åtgärd för att förbättra eller rädda virkeskvaliteten på trädslag som till exempel ask, lind och fågelbär. Den påbörjas redan i tidigt röjningsskede, begränsas till tänkbara framtidsstammar och kan vid behov kombineras med vanlig stamkvistning.

  • Börja med selektiv stamkvistning i tidigt röjningsskede, 4-5 meters höjd.
  • Begränsa åtgärden till tänkbara framtidsstammar.
  • Enkelställ klykor med målet att åstadkomma minsta möjliga krök på stammen.
  • Avlägsna alla rakt och snett uppåtväxande sprötkvistar. Sprötkvistar som trycker toppen i sidled är särskilt allvarliga.
  • Avlägsna alla extra grova grenar oavsett placering i kronan.
  • Upprepa åtgärden upp till stamhöjden för planerat sågtimmeruttag (6 - 7 meter).
  • Vid behov kan metoden kombineras med vanlig stamkvistning.

Med selektiv stamkvistning kan du för en begränsad kostnad rädda och förbättra virkeskvaliteten i det framtida beståndet.

Senast korrigerad: 2016-11-17
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)