Insektskador

Det är framför allt två skadeinsekter som förknippas med röjning. Den sextandade barkborren (gran) och märgborrarna (större och mindre märgborre på tall) kan föröka sig i grovt röjningsvirke.
Gångsystem av större märgborre (vänster) och mindre märgborre (höger).
Bild: Mats Hannerz

Högst 5 kubikmeter

Tidigare fanns tuffa krav på när röjning skulle utföras för att risken skulle minimeras. Idag (från 2012) är reglerna förändrade. För granvirke grövre än 10 cm i diameter och tall med skorpbark gäller att högst 5 skogskubikmeter får lämnas per hektar, medan årstiden inte regleras. Man bör dock fortfarande följa råden och röja tall med skorpbark på försommaren och grov gran i augusti-september (se Röjningsklockan). Grövre stammar kan också kapas upp i mindre bitar – då kan röjningen utföras året runt.

Sextandad barkborre

Den sextandade barkborren angriper unga granar, och kan döda träden om de var försvagade tidigare. Angrepp av sextandad barkborre kan följas av angrepp av den mer allvarliga åttatandade barkborren.

Den sextandade barkborren kan yngla i avverknings- och röjningsavfall på hyggen. Grövre röjningsvirke av gran bör röjas i augusti-september.

Sextandad barkborre, illustration Martin Holmer.
Sextandad barkborre med gångsystem. Illustration Martin Holmer.

Märgborre

Den större märgborren kan yngla i grövre, färskt röjningsvirke av tall. Högst 5 kubikmeter tallvirke med skorpbark får därför bara lämnas på hygget.

Både den större och mindre märgborren svärmar i april-maj och lägger ägg i färskt tallvirke eller försvagade, stående träd. Insekterna kläcks i juli månad och flyger då upp i tallkronorna där de angriper märgen i årsskotten. Märgborrens gnag sänker i första hand trädens tillväxt, men de kan också döda försvagade träd. Märgborrarna för också med sig blånadssvampar som sänker virkesvärdet.

Tall med skorpbark bör röjas mellan mitten av maj och mitten av juli (södra Sverige) och i juni till mitten av juli i norra Sverige.

Större och mindre märgborre, illustration Martin Holmer.

Större märgborre (till vänster) och mindre märgborre (till höger) med gångsystem. Illustration Martin Holmer (montage).

Senast korrigerad: 2016-08-10
Barr
Röjning
Skador

Kommentarer (0 st)