Skador i röjningsskogen

Röjningsskogen kan drabbas av olika skador, och dessutom kan röjningen i sig ge upphov till skador som visar sig senare under omloppstiden (rotröta) eller i omgivande skog (insekter).
Älgbete, ett av de värsta gisslen i röjningsskog med tall.
Bild: Mats Hannerz

Skadorna kan bero på väder (torka, frost, vind och snö), konkurrens från andra träd (trängsel och pisning), på djur som älg och sork, samt svampar och insekter. Genetik spelar också roll för skadorna, träden måste vara anpassade till klimatet och skadegörarna på platsen.

En väl utförd, och tidig, röjning är det bästa botemedlet mot skador. När det handlar om viltskador kan det löna sig att röja sent (4-4,5 meter medelhöjd) i självföryngringar och sådder med tall.

Senast korrigerad: 2016-07-23
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)