Skador i gallringsskogen

Vindfällning, granbarkborre, rotröta, markskador. Gallringsskogen går inte fri från problem men det går att minska riskerna.
Stormfällning - kostsamt men vanligt i gallringsskogen.
Bild: Mats Hannerz

Enligt Riksskogstaxeringen, som årligen inventerar landets skogar, har så mycket som en femtedel av all skog i landet skador som omfattar minst 30 % av träden. Skador kan bero på många naturliga orsaker som vind, svamp, insekter, bete eller klimat. Skador är alltså något naturligt som skogsägaren till viss del får leva med.

Gallringsskogen är inget undantag. Men det finns många skador som kan påverkas direkt eller indirekt av skogsskötseln. En alltför sen eller kraftig gallring kan öka risken för stormfällning. Gallring av gran på sommaren utan stubbehandling kan bli en inkörsport för rotröta. En slarvig avverkning kan ge skador på träd och mark, och även påverka natur- och vattenmiljöerna i stort.

I det här avsnittet tar vi upp några av de viktigare skadorna som är förknippade med gallring, även om det finns många fler. Den som vill fördjupa sig har många källor att gå till, exempelvis Skogsskötselseriens del Skador på skog. I SLUs verktyg Skogsskada kan du diagnostisera och lära dig mer om olika skadegörare.

I avsnittet tar vi upp:

  • Skador av vind och snö
  • Rotröta och andra svampskador
  • Insektsskador
  • Skador på träden av avverkningen
  • Skador på mark och vattenmiljön
Senast korrigerad: 2021-09-07
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)