Skador i föryngringen

Vilt, frost, vegetation, insekter och svampar. Det är mycket som kan drabba plantorna på vägen mot en växtlig ungskog.
Tuff start i gräset
Bild: Bosse Backström/SKOGENbild

Vägen från frö till ett ungt träd är kantad av många faror. Klimat, vegetation, dränkning, insekter, svampar och betande djur gör att många plantor försvinner på vägen. I en naturlig föryngring är det bara en bråkdel av de miljoner frön som sprids som till slut blir ett träd. I en plantering överlever dock fler.

Skogsstyrelsen konstaterar i sina uppföljningar att ungefär 84 % av föryngringarna är godkända enligt lagens krav (2021). Det finns dock en stor variation. Skogsodling (plantering och sådd) ger normalt bäst resultat, medan bara drygt hälften av föryngringarna lyckas om man inte gör något alls.

andel_godkanda_foryngringar.png

Andel godkända föryngringar enligt Skogsstyrelsens statistik.  

Du kan göra en del åt skaderisken genom att anpassa trädslag och föryngringsmetod till ståndorten. Markberedning, en väl utförd plantering, skydd mot snytbagge och förädlade plantor anpassade till lokalklimatet ger en bra grund.

Faran är inte över

Om plantan har överlevt de första årens torkstress och insektsangrepp är det mycket som kan hända senare. Knäckesjuka, viltbete och insektsangrepp kan angripa även den unga skogen.

Här kommer vi framöver att samla information om olika skador i föryngringen. Tills vi har kompletterat innehållet rekommenderar vi att du läser mer i:

Senast korrigerad: 2023-05-29
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)