INGVAR - beslutsstöd för gallring och röjning

INGVAR är ett nedladdningsbart beslutstöd som hjälper dig att analysera effekterna av röjning och gallring. På webben har INGVAR nu ersatts av verktyget Gallringsplan.
Exempel från verktyget INGVAR

Vill du hellre använda det webbaserade verktyget Gallringsplan? Samma funktioner men något annorlunda uppställning på sidorna.

Hur påverkas röjningsstyrkan, gallringstidpunkt och medelstamvolym i gallringsuttaget? Hur påverkas beståndet av antalet gallringar, gallringstidpunkt och utformning av gallringen? Hur mycket virke kan tas ut vid gallring och slutavverkning? Det är bara några exempel på hur du kan använda INGVAR i din skogliga planering.

INGVAR är ett dataprogram som hjälper skogsägaren att avgöra lämplig tidpunkt för gallring och slutavverkning av gran- och tallbestånd.

Programmet laddas ned gratis till din egen dator från Skogforsks hemsida. Målet är att det på sikt ska finnas också som en webbversion i Skogskunskap.

Här kan du ladda ner programmet.

Läs mer om programmet och exempel på hur du kan använda det i Resultat nr 10, 2008 från Skogforsk.

Senast korrigerad: 2017-10-13

Kommentarer (0 st)