Gallringsplan

Gallringsplan är ett beslutstöd för avverkningsplanering som hjälper dig att analysera effekterna av röjning och gallring, på kort och lång sikt. Filmen visar hur verktyget används.

Tänk på att våra beräkningsverktyg bygger på modeller som är mer eller mindre grova förenklingar av verkligheten. Modellerna kommer aldrig att ge det sanna resultatet för ett enskilt skogsbestånd eftersom de inte kan väga in beståndets alla egenskaper. Däremot ger resultaten en bild av hur ett genomsnittligt bestånd av din typ ser ut eller beter sig. 

Kommentarer (5 st)

Maria Carlsson · 2020-10-29
Hej! Bra att detta verktyg finns på internet! En fråga och en synpunkt bara: Kan man på något sätt köra ett noll-alternativ i Gallringsplan? Alltså att inte gallra alls och låta tiden gå t ex 20 eller 30 år. Jag lyckas inte få ihop det. I kartan från google är länsgränserna helknasiga på vissa platser, t ex i sjön Sommen och mellan Blekinge och Kronoberg i Ronneby kommun. Har ni möjlighet att använda mer korrekta kartunderlag?
Svar från Skogskunskap · 2020-10-29
Hej Maria, Programmet tillåter framflyttning av nästa gallring upp till 10 år, men inte längre perioder. När det gäller kartan så är det Googles egen, och det är stora fördelar med att använda den för att zooma och klicka i. Om länsgränserna är fel någonstans är det förstås beklagligt och det är bara att hoppas på att Google uppmärksammar det. / Hälsningar Skogskunskap
Gustav · 2019-09-24
Hej Grundytans enhet ska vara m2/ha inte m3/ha. Mvh Gustav
Svar från Skogskunskap · 2019-09-25
Hej Gustav, Bra att du såg det, rätt enhet ska vara m2/ha, inte m3/ha som det råkar stå i resultatdelen. Vi fixar det. / Skogskunskap
Mats Mikaelsson · 2019-08-25
Mycket bra ! Saknar bara volymer i gallringsberäkningarna avseende uttag.
Anders · 2018-01-05
Har 30-årig granskog ca2000 stammar/ha 16m hög grundyta 22 får förslag att endast slutavverka med 1 900 stammar är det rimligt?
Svar från Skogskunskap · 2018-01-09
Hej Anders, Jag vet inte om beståndet gallrats tidigare. Det låter som märkliga siffror för ditt bestånd med kombinationen 2000 stammar per hektar, övre höjd 16 meter och grundyta på 22 m2. En förväntad grundyta skulle snarare vara uppåt 35, och då föreslår verktyget en gallring till. Om grundytan bara är 22 så har träden en väldigt konstig form. Det är viktigt att ha så bra ingångsdata som möjligt, slå gärna några relaskopytor själv för att stämma av om siffrorna behöver justeras.
Roland · 2017-11-15
Jag matade in uppgifter från skogsbruksplanen för ett tallbestånd i södra Blekinge. Ålder 23 år volym: 115 M3sk/ha Tillväxt enligt plan: 14,2 m3sk diameter:14 cm höjd: 12 m grundyta: 22m2 Beståndet gallrades 2014 Svaret är att T32 eller T34 finns ej
Svar från Skogskunskap · 2017-11-16
Hej Roland, T32 ligger utanför tillväxtfunktionerna, det finns helt enkelt inga referensmaterial. På så goda marker som du tydligen har är det normalt gran som passar bäst. På ståndortsindex över T28 tappar tallen i tillväxt och kvaliteten blir tveksam. Sedan kan det förstås finnas undantag, kanske det är så i din skog.