Gallringsplan

Gallringsplan är ett beslutstöd för avverkningsplanering som hjälper dig att analysera effekterna av röjning och gallring, på kort och lång sikt.

Kommentarer (2 st)

Roland · 2017-11-15
Jag matade in uppgifter från skogsbruksplanen för ett tallbestånd i södra Blekinge. Ålder 23 år volym: 115 M3sk/ha Tillväxt enligt plan: 14,2 m3sk diameter:14 cm höjd: 12 m grundyta: 22m2 Beståndet gallrades 2014 Svaret är att T32 eller T34 finns ej
Skogskunskap · 2017-11-16
Hej Roland, T32 ligger utanför tillväxtfunktionerna, det finns helt enkelt inga referensmaterial. På så goda marker som du tydligen har är det normalt gran som passar bäst. På ståndortsindex över T28 tappar tallen i tillväxt och kvaliteten blir tveksam. Sedan kan det förstås finnas undantag, kanske det är så i din skog.