Gallringsplan

Gallringsplan är ett beslutstöd för avverkningsplanering som hjälper dig att analysera effekterna av röjning och gallring, på kort och lång sikt.

Kommentarer (4 st)

Roland · 2017-11-15
Jag matade in uppgifter från skogsbruksplanen för ett tallbestånd i södra Blekinge. Ålder 23 år volym: 115 M3sk/ha Tillväxt enligt plan: 14,2 m3sk diameter:14 cm höjd: 12 m grundyta: 22m2 Beståndet gallrades 2014 Svaret är att T32 eller T34 finns ej
Svar från Skogskunskap · 2017-11-16
Hej Roland, T32 ligger utanför tillväxtfunktionerna, det finns helt enkelt inga referensmaterial. På så goda marker som du tydligen har är det normalt gran som passar bäst. På ståndortsindex över T28 tappar tallen i tillväxt och kvaliteten blir tveksam. Sedan kan det förstås finnas undantag, kanske det är så i din skog.
Anders · 2018-01-05
Har 30-årig granskog ca2000 stammar/ha 16m hög grundyta 22 får förslag att endast slutavverka med 1 900 stammar är det rimligt?
Svar från Skogskunskap · 2018-01-09
Hej Anders, Jag vet inte om beståndet gallrats tidigare. Det låter som märkliga siffror för ditt bestånd med kombinationen 2000 stammar per hektar, övre höjd 16 meter och grundyta på 22 m2. En förväntad grundyta skulle snarare vara uppåt 35, och då föreslår verktyget en gallring till. Om grundytan bara är 22 så har träden en väldigt konstig form. Det är viktigt att ha så bra ingångsdata som möjligt, slå gärna några relaskopytor själv för att stämma av om siffrorna behöver justeras.
Mats Mikaelsson · 2019-08-25
Mycket bra ! Saknar bara volymer i gallringsberäkningarna avseende uttag.
Gustav · 2019-09-24
Hej Grundytans enhet ska vara m2/ha inte m3/ha. Mvh Gustav
Svar från Skogskunskap · 2019-09-25
Hej Gustav, Bra att du såg det, rätt enhet ska vara m2/ha, inte m3/ha som det råkar stå i resultatdelen. Vi fixar det. / Skogskunskap