Flis av Flis

Flis av Flis är ett beslutsstöd för uttag av biobränsle vid avverkning. Verktyget beräknar mängden biobränsle du kan skörda i ditt bestånd samt bränsleuttagets ekonomiska effekter på lång sikt.

Kommentarer (0 st)