Testa lövbeståndet

Ska du satsa på löv eller inte? I föryngrings- och ungskogsfasen kan du välja. Passar trädslaget marken och dina mål med skogsbruket?

Kommentarer (0 st)