Planthöjd

Ett verktyg som beräknar granplantors höjdtillväxt efter plantering. Verktyget räknar fram planthöjden år 3 efter planteringen

Kommentarer (0 st)