Lönsamhet i skogsvårdsarbete

Här kan du beräkna tidsåtgång och utrymme för egen lön vid olika skogsvårdsåtgärder.

Kommentarer (1 st)

Urban · 2020-09-02
Förvald prestation för yrkesverksam plantör känns låg (20 timmar/ha)
Svar från Skogskunskap · 2020-09-02
Hej Urban, tack för kommentaren. Har du förslag på en annan nivå på normal planteringstakt? Kanske även dags att ändra för barrotsplantering. / Skogskunskap