Kostnader och prestationer i slutavverkning

Kostnaden för att slutavverka kan variera stort från ett bestånd till ett annat. Klenare och fler stammar ökar kostnaden per kubikmeter

Kommentarer (1 st)

Lennart · 2022-01-15
har ni ändrat på listan för nu är den lägre på slutavverkningarna än den var för 7 månader sedan , har ni fått påtryckningar från storbolagen tro
Svar från Skogskunskap · 2022-01-16

Hej Lennart, nej, vi har inte ändrat något på länge. Vi borde i och för sig uppdatera en del förinställda data om kostnader per timme etc., men huvudsyftet med verktyget är inte att få fram en exakt siffra på vad slutavverkningen kostar (det kan vi aldrig göra, det beror på omständigheterna i det aktuella fallet). Huvudsyftet är att ge en bild av hur kostnaderna påverkas av faktorer som underväxt, transportavstånd och medelstammens storlek. / Hälsningar Skogskunskap