Kostnader och prestationer i slutavverkning

Kostnaden för att slutavverka kan variera stort från ett bestånd till ett annat. Klenare och fler stammar ökar kostnaden per kubikmeter

Kommentarer (3 st)

Lennart · 2022-01-15
har ni ändrat på listan för nu är den lägre på slutavverkningarna än den var för 7 månader sedan , har ni fått påtryckningar från storbolagen tro
Svar från Skogskunskap · 2022-01-16

Hej Lennart, nej, vi har inte ändrat något på länge. Vi borde i och för sig uppdatera en del förinställda data om kostnader per timme etc., men huvudsyftet med verktyget är inte att få fram en exakt siffra på vad slutavverkningen kostar (det kan vi aldrig göra, det beror på omständigheterna i det aktuella fallet). Huvudsyftet är att ge en bild av hur kostnaderna påverkas av faktorer som underväxt, transportavstånd och medelstammens storlek. / Hälsningar Skogskunskap

Skogsman · 2022-06-08
Hur förhåller sig denna till diesel priserna som snart är i sitt rätta värde
Svar från Skogskunskap · 2022-06-08

Hej Skogsman, Priserna för skördare och skotare ska inte ses som absoluta utan är mer ett riktmärke för att kunna räkna på de relativa effekterna av förändrade indata som medelstam, antal stammar etc. Var och en kan ju justera priserna efter vad de tror är det riktiga. Notera också att siffrorna inte är justerade till dagens dieselpriser, så det är nog bäst att lägga på en del. Men det tål att upprepas att verktyget INTE ska användas för en skarp kostnadsberäkning för ett bestånd. Det är så många andra faktorer som kan spela in, däremot ger verktyget en vägledning om hur priset påverkas av ändrade beståndsfaktorer. / Hälsningar Skogskunskap

Eco · 2022-09-22
Undrar om ni ändrat med dessa dieselpriser osv. Även med olja och sånt är dyrt så undrar om det är höjt?
Svar från Skogskunskap · 2022-09-25

Hej Eco, Kostnaderna för skördare och skotare har säkert ökat pga bränslepriser med mera, men vi gör inte anspråk på att ha ett dagsaktuellt värde i verktyget. Det går lätt att justera för den som vill använda andra siffror på kronor per G15-timme. / Hälsningar Skogskunskap