Kostnader och prestationer i slutavverkning

Kostnaden för att slutavverka kan variera stort från ett bestånd till ett annat. Klenare och fler stammar ökar kostnaden per kubikmeter

Kommentarer (0 st)