Kostnader och prestationer i gallring

Kostnaden för att gallra varierar stort från ett bestånd till ett annat. Detta förenklade verktyg ger en fingervisning om hur de olika faktorer slår.

Kommentarer (7 st)

Lennart · 2019-05-27
Mycket bra mall stämmer nästan exakt,
Svar från Skogskunskap · 2019-05-27
Hej Lennart, Det var ju bra att det stämde. Samtidigt ska man vara ödmjuk för att verktyget bygger på en modell som stämmer i genomsnitt. I många enskilda fall kan resultatet förstås avvika. Kostnaderna är också beroende av ingångsvärdena, det går att justera priserna för skotning och avverkning./ Skogskunskap
Per · 2019-05-30
Skulle vara bra om de gick längre ner i medelstam, samt uttaget i trådantal borde gå högre upp, speciellt om man kör konfliktbestånd och tar ut energi.
Niklas Svensson · 2019-07-16
Hej kan ni gå upp på underväxt På gallring. Vi har ibland 7000 till 9000 per ha
Svar från Skogskunskap · 2019-07-16
Hej Niklas, Beräkningarna i verktyget bygger på mätningar som inte täcker värden utanför verktygets gränser. Därför skulle resultaten bli alltför osäkra om vi skulle extrapolera funktionerna för t.ex. större stamantal. / Skogskunskap
Mats Höög · 2020-05-24
Hur kommer det sig att kostnaderna enligt det här beräkningsverktyget ligger en bra bit högre än i den sammanställning som Lantmäteriet gjort?
Svar från Skogskunskap · 2020-05-25
Hej Mats, Kostnaderna och prestationerna i detta verktyg bygger på en modell som togs fram av Skogforsk och som har anpassats något för att kunna bli ett verktyg i Skogskunskap. Modellen gör inte anspråk på att få fram de exakta kostnaderna i varje enskilt fall, men ger en bild av hur olika faktorer kan påverka tidsåtgång och därmed kostnader. Det är möjligt för envar att justera exempelvis timkostnaden för skotare och skördare i programmet. Lantmäteriets kostnader är också schablonmässiga och kanske inte passar i alla enskilda fall, men ska ge en bild av kostnaderna för värdering enligt Beståndsmetoden. Lantmäteriets underlag är bland annat enkäter till sex skogsföretag/skogsägareföreningar. Skogforsk genomför också årliga undersökningar om kostnaderna för avverkning. Det är möjligt att kostnaderna skiljer sig åt, och det kanske vi behöver titta mer på. / Skogskunskap
Kent · 2022-01-27
Hej ! Är det medelstam innan eller efter gallring som skall anges ?
Svar från Skogskunskap · 2022-01-27

Hej Kent, det är medelstam före gallring. / Skogskunskap

Emil · 2022-02-02
Hej! Vad baserar ni prestationsökningen på när man antingen anger 0 underväxtstammar eller 2000? Mvh
Svar från Skogskunskap · 2022-02-02

Hej Emil, Underväxtstammarna påverkar sikten och prestationen vid fällning, och dessutom risken för kedjebrott. Men när du testar olika antal underväxtstammar så ser du att det har ganska marginell betydelse för den totala prestationen. Betydligt viktigare är medelstammens volym, och terrängtransportavstånd i fallet skotning. / Hälsningar Skogskunskap

Lennart · 2022-10-20

Undrar om det finns någon entreprenör som får så bra betalt. Eller så är man för dålig på att förhandla. Tog era förslag och eran timpenning. Skulle ge 234 kr kubiken. Har förhandlat med både XX [reds. ändring] och YY [reds. ändring]. 210 kr är taket Max från båda med dagens diesel pris vid 0,10 gallring ??

Svar från Skogskunskap · 2022-10-26

Hej Lennart, När det gäller de absoluta beloppen verktyget räknar fram så måste hänsyn tas till priserna för arbetskraft och diesel med mera, som varierar över tiden. Verktyget är i första hand ett hjälpmedel för att förstå hur kostnaderna påverkas av faktorer som medelstam, underväxt mm. Du kan själv ändra ingångsvärden på maskinkostnader etc. Lycka til. / Hälsningar från Skogskunskap