Kostnader och prestationer i gallring

Kostnaden för att gallra varierar stort från ett bestånd till ett annat. Detta förenklade verktyg ger en fingervisning om hur de olika faktorer slår.

Kommentarer (3 st)

Lennart · 2019-05-27
Mycket bra mall stämmer nästan exakt,
Svar från Skogskunskap · 2019-05-27
Hej Lennart, Det var ju bra att det stämde. Samtidigt ska man vara ödmjuk för att verktyget bygger på en modell som stämmer i genomsnitt. I många enskilda fall kan resultatet förstås avvika. Kostnaderna är också beroende av ingångsvärdena, det går att justera priserna för skotning och avverkning./ Skogskunskap
Per · 2019-05-30
Skulle vara bra om de gick längre ner i medelstam, samt uttaget i trådantal borde gå högre upp, speciellt om man kör konfliktbestånd och tar ut energi.
Niklas Svensson · 2019-07-16
Hej kan ni gå upp på underväxt På gallring. Vi har ibland 7000 till 9000 per ha
Svar från Skogskunskap · 2019-07-16
Hej Niklas, Beräkningarna i verktyget bygger på mätningar som inte täcker värden utanför verktygets gränser. Därför skulle resultaten bli alltför osäkra om vi skulle extrapolera funktionerna för t.ex. större stamantal. / Skogskunskap