Kostnader och prestationer i gallring

Kostnaden för att gallra varierar stort från ett bestånd till ett annat. Detta förenklade verktyg ger en fingervisning om hur de olika faktorer slår.

Kommentarer (0 st)