Kostnader och prestationer i gallring

Kostnaden för att gallra varierar stort från ett bestånd till ett annat. Detta förenklade verktyg ger en fingervisning om hur de olika faktorer slår.

Kommentarer (4 st)

Lennart · 2019-05-27
Mycket bra mall stämmer nästan exakt,
Svar från Skogskunskap · 2019-05-27
Hej Lennart, Det var ju bra att det stämde. Samtidigt ska man vara ödmjuk för att verktyget bygger på en modell som stämmer i genomsnitt. I många enskilda fall kan resultatet förstås avvika. Kostnaderna är också beroende av ingångsvärdena, det går att justera priserna för skotning och avverkning./ Skogskunskap
Per · 2019-05-30
Skulle vara bra om de gick längre ner i medelstam, samt uttaget i trådantal borde gå högre upp, speciellt om man kör konfliktbestånd och tar ut energi.
Niklas Svensson · 2019-07-16
Hej kan ni gå upp på underväxt På gallring. Vi har ibland 7000 till 9000 per ha
Svar från Skogskunskap · 2019-07-16
Hej Niklas, Beräkningarna i verktyget bygger på mätningar som inte täcker värden utanför verktygets gränser. Därför skulle resultaten bli alltför osäkra om vi skulle extrapolera funktionerna för t.ex. större stamantal. / Skogskunskap
Mats Höög · 2020-05-24
Hur kommer det sig att kostnaderna enligt det här beräkningsverktyget ligger en bra bit högre än i den sammanställning som Lantmäteriet gjort?
Svar från Skogskunskap · 2020-05-25
Hej Mats, Kostnaderna och prestationerna i detta verktyg bygger på en modell som togs fram av Skogforsk och som har anpassats något för att kunna bli ett verktyg i Skogskunskap. Modellen gör inte anspråk på att få fram de exakta kostnaderna i varje enskilt fall, men ger en bild av hur olika faktorer kan påverka tidsåtgång och därmed kostnader. Det är möjligt för envar att justera exempelvis timkostnaden för skotare och skördare i programmet. Lantmäteriets kostnader är också schablonmässiga och kanske inte passar i alla enskilda fall, men ska ge en bild av kostnaderna för värdering enligt Beståndsmetoden. Lantmäteriets underlag är bland annat enkäter till sex skogsföretag/skogsägareföreningar. Skogforsk genomför också årliga undersökningar om kostnaderna för avverkning. Det är möjligt att kostnaderna skiljer sig åt, och det kanske vi behöver titta mer på. / Skogskunskap