Social hänsyn

Skogar är den vanligaste platsen för friluftsliv och rekreation.

Finns det stigar, leder eller uppehållsplatser i din skog? Är det en så kallad närskog? Närskog är den skog som finns närmast bebyggelse och som används mest, medan friluftsskogar är större allmänt nyttjade skogsområden.

Hänsyn till friluftsliv och rekreation handlar om att bevara skogskänslan genom att inte öppna upp för stora kala ytor och att hålla stigar och leder framkomliga även efter en skoglig åtgärd. Upplevelsevärdet bevaras genom att ta större och mer varierande hänsyn. Anpassa tidpunkten för åtgärden för att undvika körskador och använd skonsamma markberedningsmetoder då detta ofta upplevs som förfulande inslag av allmänheten. Att kommunicera med nyttjarna som bor i närområdet om att en åtgärd är planerad ger viktig information till markägaren om på vilket sätt skogen används. Nyttjarna får i sin tur en möjlighet att påverka samt information om varför åtgärden ska göras. Att kommunicera underlättar förståelse och acceptans.

social hänsyn.jpg

Social hänsyn och geodata

Det finns idag ingen samlad geodata över social hänsyn och friluftsliv. Naturvårdsverket har samlat data om friluftsområden via Skyddad natur men det är endast områden som är av riksintresse. Många av Sveriges kommuner och länsstyrelser har publicerat vandringsstigar och fina platser via karttjänsten Naturkartan men inte alla. 

Det går också att ta reda på om det finns ett friskvårdsprojekt kopplat till ditt närområde. Hitta ut och Naturpasset är friskvårdsprojekt som samordnas av Svenska Orienteringsförbundet och arrangeras av lokala orienteringsföreningar.  Gå in på websidan för att ta reda på om det finns några checkpoints i ditt närområde.

För att kunna ta bra social hänsyn är den lokala kännedomen otroligt viktig.

Läs mer om Målbilder för hänsyn till friluftsliv och rekreation. 

hittaut.jpg

Tillbaka till kartan

Senast korrigerad: 2023-10-24
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)