Viltanpassad föryngring

Vilken betydelse kan val av föryngringsmetod ha för att motverka viltskador? Följ med Märtha när hon berättar vilka alternativ du har.
Följ med på en 360-graders tur i skogen – du kan röra dig runt i filmen. Det är blåsigt på hygget, slå på undertext.

Här kan du se hur olika föryngringsmetoder kan påverka etableringshastigheten och stamtätheten i föryngringen, vilket kan motverka höga skadenivåer i det framtida beståndet. Olika föryngringsmetoder påverkar också fodermängden för vilt.

Området avverkades vintern 2017 och var en blandskog med inslag av lärk. Därefter markberedes marken med grävmaskin och en demonstrationsyta med fyra olika föryngringsmetoder för tall anlades: självföryngring, frösådd, plantering och glesplantering. De olika föryngringsmetoderna ger som regel olika täthet och etableringstakt hos plantorna. Detta i sin tur bidrar till variation i fodermängd över tid.

Centralt placerat (dvs i mitten där de olika behandlingsmetoderna gränsar mot varandra) finns ett hägn om 50 x 50 m med syftet att stänga ute viltbete. Inom några år hoppas vi kunna visa viltbetes effekter på de olika skötselåtgärderna. 

 

IMG_0079.jpg

Se hur plantorna innanför hägnet och utanför ser ut för respektive föryngringsmetod.

 

Tillbaka till kartan


Läs mer om viltanpassad skogsskötsel

Viltbete kan bli kostsamt för skogsägaren. Trädens tillväxt och virkeskvalité försämras av bete. Men det finns anpassningar i skogsskötseln som kan minska de negativa effekterna av viltbetet. Dessa anpassningar är ofta mer kostsamma än konventionella skogsskötsel och bör avvägas mot eller tillämpas med en minskning av viltstammarnas storlek.

Vill du lära dig mer? Gå Skogforsks utbildning i Viltanpassad skötsel. Den innehåller tre delar, webbutbildning, webbseminarie och exkursion i fält. 

Senast korrigerad: 2021-06-15
Hade du nytta av innehållet på denna sida?