Planera föryngringsavverkningen

En normalstor skogsägare gör en slutavverkning kanske bara vart femte eller tionde år. Ta hjälp av ett proffs vid planeringen, då får du med alla delar i arbetet.
Bild: Mats Hannerz

Om du anlitar proffs, till exempel en virkesköpare, kan du få tips om andra bestånd intill. Du behöver kanske gallra när maskinerna ändå är på plats? Och du behöver kanske rusta vägen, det kan löna sig.

Här får du några grundläggande råd. Läs mer om planering av avverkning i Skogskunskap.

Börja med skogsbruksplanen

Huggningsklass S1-S3 är föryngringsavverkningsskog. S1 kan föryngringsavverkas, men är yngre än S2, som är mogen att föryngringsavverka. S3 är mogen, men bör inte föryngringsavverkas av naturvårdsskäl.

Välj ut de bestånd som är kandidater för slutavverkning. Ålder, storlek, tillgänglighet, din egen hushållningsplan, virkesmarknaden och mycket annat styr sedan vilka bestånd du slutligen väljer.

Tänk på: Skogsbruksplanen ska vara färsk. Gamla siffror förändras snabbt. Den ambitiöse kan själv göra lite mätningar i beståndet. Läs mer om skogsbruksplan.

Påbörja virkesaffären

Kontakta din virkesköpare om du har en etablerad kontakt. Du kan också ta in anbud. För slutavverkningar kan det löna sig. Om du lägger planeringen i händerna på din virkesköpare bör du ändå vara påläst och ha besökt skogen. Läs mer om att sälja virke.

Planera på rummet

Finns det fornlämningar, andra kulturhistoriska lämningar, nyckelbiotoper? Lönar det sig att bygga väg? Är det fuktig mark som inte kan avverkas vår och höst? Vad säger skogsbruksplanen om ståndortsindex, fuktighet och jordart? Det kan styra hur du vill föryngra.

Fortsätt i skogen

Gå en slinga genom beståndet, fundera även hur du tar dig dit med maskiner. Märk upp gränser och objekt som ska sparas.

Planera föryngringen. Det kanske ska vara olika trädslag och metoder i olika delar av beståndet? Fröträd på en torrare del, en lågskärm av björk i en fuktig svacka? Läs mer om planering av föryngringen i Skogskunskap.

Tänker du ta ut skogsbränsle som grot (grenar och toppar), eller kanske stubbar? Läs mer om skogsbränsleuttag.

Åter på rummet och avverkningsanmälan

Renrita dina kartskisser och anteckningar. Samtidigt gör du en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Det ska göras senast 6 veckor innan avverkningen. Läs mer om avverkningsanmälan.

Senast korrigerad: 2017-03-27
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)