Vem sköter din skog?

Har du tiden och kunskapen att sköta din skog själv? De flesta skogsägare tar hjälp av proffs, antingen med förvaltningen eller med avverkning och skogsvård.
Även om du själv är duktig på skog kan det löna sig att lyssna på råd från proffs
Bild: Johan Heurgren

Allt färre skogsägare bor på sin fastighet, och ännu färre lever helt och hållet på den. Många har andra yrken och saknar den tid och kunskap som behövs för att sköta hela planeringen av skogsbruket. Men det finns många som kan hjälpa till.

Rådgivare

Om du har en etablerad kontakt med en skogsägareförening eller annan virkesköpare kan du lägga mycket jobb i dennes händer. När det är dags för en virkesförsäljning - passa på att fråga om skogsvård och andra tjänster. Virkesköparen är ofta mycket tjänstvillig om han eller hon har chans att köpa från dig. Det finns många rådgivare som kan hjälpa till med planering av hela ditt skogsbruk.

Skogsägareföreningar, LRF konsult, banker och andra aktörer kan också hjälpa till med den ekonomiska planeringen. Det kan handla om skatter, försäljning och generationsväxling, frågor som kräver expertkunskap.

Entreprenörer 

Självverksamheten, det vill säga det jobb som ägaren själv utför, är högst vid röjning och plantering. Men fortfarande lejs ungefär hälften av det arbetet bort till proffs. Gallringar och slutavverkningar utförs nästan enbart av entreprenörer med maskiner. 

Tänk på att yrkesverksamma entreprenörer jobbar snabbare än de flesta vanliga skogsägare. De har dessutom tid - det är lätt att överskatta den egna tillgängliga tiden. Då är risken stor att åtgärder inte blir utförda. De svenska entreprenörerna är i internationell jämförelse mycket välutbildade och kan själva ge goda råd till skogsägaren.

Du som lejer bort arbetet bör dock ha lite grundläggande kunskaper om de olika skötselåtgärderna. Då blir det lättare att diskutera, och roligare.

Självverksamhet i småskaligt skogsbruk

Så här såg självverksamheten ut i det småskaliga skogsbruket år 2013, källa Skogsstatistisk årsbok:

Åtgärd Procent självverksamhet
Slutavverkning, huggning 9 %
Slutavverkning, terrängtransport 9 %
Gallring, huggning 16 %
Gallring, terrängtransport 18 %
Övrig avverkning, huggning 46 %
Övrig avverkning, terrängtransport 46 %
Markberedning 9 %
Plantering 36 %
Röjning 61 %
Hjälpplantering 63 %
Senast korrigerad: 2017-04-19
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)