Röja själv eller köpa tjänsten?

Med rätt utrustning och färdighet kan du röja din skog själv. Men tänk gärna efter före - har du tiden och kunskapen? Lejer du bort röjningen kan den bli gjord innan beståndet är för högt och tätt.
Bild: Stefan Örtenblad/SKOGENbild

Har du rätt ålder och kunskap?

Att röja med motordriven röjsåg är inte riskfritt. Du måste ha rätt kunskap och utrustning – läs mer om röjning för självverksamma. Föreningen Säker Skog erbjuder utbildning för Röjsågskörkortet. Med ett körkort kan du arbeta tryggare.

Den som hanterar motordrivna röjsågar (dock ej grästrimmers med plastlina) måste vara minst 18 år. Yngre kan dock få dispens efter genomgången utbildning.

Har du verkligen tid?

Jämför med din egen arbetsinsats och ta ställning till om du själv vill röja din skog eller leja bort röjningen. En proffsröjare röjer ofta dubbelt så snabbt som en ovan skogsägare. Om skogsägaren bara har helger att utnyttja tar röjningen ännu längre tid. Då är det risk att röjningsberget bara växer.

Ett exempel:

4 hektar röjningsbehov

  Proffsröjare Ovan skogsägare
Prestation, dagsverke per hektar 1 2
Antal effektiva dagar för att röja beståndet 4 8
Tillgänglig tid 8 timmar per dag 4 timmar per helg och 10 helger per år
Tid till färdigröjt 4 dagar 1 år och 6 månader

 

Det är inte svårt att köpa skogsvårdstjänster. Vänd dig till virkesköparen, skogsägareföreningen eller direkt till en entreprenör. Läs mer om köp av skogsvårdstjänster.

Lönar sig röjningen?

Lönsamhet med och utan röjning. Teckning Anna Marconi.

Röjningen gör att gallringsbeståndet blir grövre, mer värdefullt och billigare att avverka. Illustration Anna Marconi.

En röjning är en väl gjord investering. Även om röjningen medför en kostnad idag kommer du redan i första gallringen att märka resultatet i form av ett bättre netto. Kostnaden för röjningen är ofta betald redan då, och ännu större vinster kommer på sikt. Det röjda beståndet blir mer stormfast och träden får mer värdefulla dimensioner och kvaliteter.

I verktyget Röjningsanalys kan du själv räkna på röjningens lönsamhet. Här är ett exempel:

Du gör en tidig röjning (2-3 meters höjd) i ett talldominerat bestånd i mellersta Sverige. Första gallringen görs vid 42 års ålder.

Det oröjda beståndet har då:

  • Klenare diameter (11 jämfört med 15 cm för det röjda)
  • Fler stammar (4260 jämfört med 1790 stammar per hektar)
  • En något större utgallrad virkesvolym, fördelat på fler och klenare stammar
  • En något högre virkesintäkt (17900 jämfört med 16200 kronor per hektar)
  • En betydligt högre avverkningskostnad (13800 jämfört med 9200 kronor per hektar)
Senast korrigerad: 2019-08-27
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (0 st)