Hur hårt ska du röja?

Efter slutröjningen bör du ha ett förband på 2-2,5 meter mellan huvudstammarna. Du ska kunna "flyga flygplan" genom röjningsskogen.
En nyröjd ungskog med lagom avstånd mellan stammarna
Bild: Mats Hannerz

Stamantalet efter röjning påverkar det framtida gallringsbehovet och även omloppstiden. Om ungskogen lämnas för tät kan det behövas fler gallringar och längre tid till slutavverkning.

Lämpligt antal stammar efter slutröjning i tall- och granbestånd

I slutavverkningsbeståndet står det normalt 500-800 stammar per hektar. Naturligtvis vill du att så många som möjligt av dessa har bra kvalitet och bra dimensioner. Vägen dit går via röjningar och gallringar. Beståndet behöver vara lite tätare i ungskogen och sedan glesas ut successivt. Då kombinerar vi dimensionsutveckling och kvalitetsdaning, samtidigt som beståndet blir mer tåligt mot stormar.

Det här är lämpligt antal stammar efter slutröjningen i tall- och granbestånd. Ett stamantal på 2500 plantor per hektar betyder att det i genomsnitt är cirka 2 meter mellan huvudstammarna. Med 1600 stammar per hektar är avståndet 2,5 meter.

Att stamantalet sjunker mellan röjningen och första gallringen är naturligt, det sker alltid ett visst naturligt avdöende.

  Svag mark Medelgod mark God mark
Lämpligt antal gallringar 1 2 3
Stamantal efter röjning 1300-1500 1800-2000 2500-2700
Stamantal före första gallring 1200-1450 1700-2000 2300-2600

 

Om beståndet är luckigt

Det går INTE att kompensera glesa partier genom att lämna fler stammar i täta partier. Stamantalet i tabellen ovan gäller för de täta delarna, och blir alltså lägre per hektar om beståndet är luckigt.

Om du röjer för svagt

Många nygallrade bestånd drabbas av stormskador. En av flera orsaker är att bestånden har varit för sent eller dåligt röjda. Välröjda bestånd ger bättre motståndskraft mot snö- och vindskador under hela omloppstiden.

Ungskog av tall som drabbats av snöbrott. Foto Andreas Barth/Skogenbild

Ett tätt, dåligt röjt bestånd, löper större risk att drabbas av snö- och vindskador. I det här fallet är det snön som har tryckt ner stammarna. Foto Andreas Barth/Skogenbild.

Räkna med röjning

I verktyget Röjningsanalys kan du räkna på konsekvenserna av att röja eller inte röja i olika bestånd. Verktyget Röjningsklockan tipsar om när du bör röja och inte med hänsyn till risken för insektsskador.

Senast korrigerad: 2017-10-13
Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Kommentarer (1 st)

Bengt Magnusson · 2020-04-16
Med 40 år i aktivt skogsbruk,, så har man lärt sig att röja rätt stamantal i flera röjningar,,då klarar man en bra medelstam och klarar stormar som ser ut att bli fler med åren så 1600-1800 i medel goda och 1800 - 2000 i hög bonitet,,, då måste man ta hjälp av stång på 3,99 meter ggr 200 mvh Skogsvårdaren VedpeC
Svar från Skogskunskap · 2020-04-20
Hej Bengt, Tack för dina råd. / Skogskunskap