Röjning

Ungskogen behöver röjas för att de kvarvarande träden ska växa bättre och bli mer stormfasta. Röjning är normalt en lönsam åtgärd som ger mer värdefull virkesproduktion.
Bild: Nils Forshed

Det finns flera olika motiv varför det är bra att röja ungskogen:

  • Du kan välja de trädslag som ger bäst värdeutveckling, och spara de kvalitetsmässigt bästa träden som huvudstammar.
  • De träd som lämnas kvar blir mer motståndskraftiga mot skador och vindfällning.
  • Du har större frihet i kommande gallringar, till exempel kan du planera för färre gallringsingrepp och kortare omloppstid.
  • Virkesvärdet ökar och avverkningskostnaden minskar i de följande gallringarna och i slutavverkningen. Ofta har röjningen betalat sig redan vid första gallringen.
  • Röjningen kan användas för att röja fram och förstärka natur- och kulturvärden.

Effekter av röjning. Illustration Nils Forshed.

Röjningen bidrar till högre diametertillväxt, färre storm- och snöskador i beståndet, mindre självgallring och en bättre virkeskvalitet. Illustration Nils Forshed.

Räkna med röjning

I verktyget Röjningsanalys kan du räkna på konsekvenserna av att röja eller inte röja i olika bestånd. Verktyget Röjningsklockan tipsar om när du bör röja och inte med hänsyn till risken för insektsskador.

Senast korrigerad: 2017-10-13
Röjning

Kommentarer (0 st)